1/25000 ZAFERİ DUYURULDU

Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği, Bodrum Yarımadası...

1/25000 ZAFERİ DUYURULDU
Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği, Bodrum Yarımadası 1/25000 Çevre Düzeni Planının Danıştay 6. Dairesince gerekçeli iptal kararı ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda şu açıklama okundu: "Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği ile Bodrum Deniz Ticaret Odası'nın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın hazırladığı 1/25000’lik Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Revizyon Planı’nın iptali istemiyle T.C Danıştay 6. Dairesi'nde açtıkları davada kesin karar verilmiştir. Bilimin, ortak aklın, sağduyunun ve adil planlama ilkelerinin göz önüne alınması gerektiğini belirten karar geleceğe dair mesajlar vermesi açısından da dikkat çekici ve yeni planlama çalışmalarının gündemde olduğu bugün yapılması gerekenleri işaret etmektedir. Kararda özellikle; şehircilik ve planlama ilkelerine uyulmadığı, ortak altyapı ve sosyal donatı alanlarının belirlenmediği, yeterli yat limanı ve iskele yerlerinin olmadığı, nüfus öngörüleri bulunmayan planın kontrolsüz yapılaşma ve coğrafyanın tahribatına neden olacağı, turistik tesislere kat sınırlamasının kaldırılmasının betonlaşmayı arttıracağı, İçmeler Tersane Bölgesi arkasının Turizm Genişleme Alanı ilan edilmesinin çelişkili olduğu, alt ölçekli planlamaya ve yerel yönetimlere yol gösterici kararlar içermemesi nedeniyle revizyon işlevini yerine getiremeyeceği gibi, itiraz ve dava metinlerimizde belirttiğimiz ve başından beri Bodrum kamuoyu ile paylaştığımız tespit ve gerekçelere yer verilmiştir. Bu ilke ve tespitlerin hukuken bağlayıcı olduğunu belirterek sürdürülmekte olan planlama çalışmalarını izlediğimizi kamuoyuna duyururuz."