2019 Yılı Bütçe Hesabı Görüşüldü

Bodrum Belediye Meclisi’nin 2 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantısında, Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen “2019 yılı Bütçe Kesin Hesabı” 2. oturumda görüşüldü.

2019 Yılı Bütçe Hesabı Görüşüldü

Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’nde, Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komisyon başkanı Emre Köroğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu kararını okudu. Köroğlu, 2019 mali yılı toplam gider kesin hesabının 276.906.207,82 TL olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Komisyonumuz incelemeye gider kesin hesabından başlamıştır. Komisyonumuza teslim edilen kesin hesaba ilişkin cetveller ile Belediye encümenin kararı incelenmiş daha sonra aynı evrakların bilgisayar kayıtları ile doğruluğu kontrol edilmiş ve herhangi bir hata olmadığı görülmüştür. Daha sonra müdürlüklerin gider kesin hesapları kontrol edilmiş olup, buna göre Gider Kesin Hesap Cetveli şu şekildedir;

Özel Kalem Müdürlüğü -  10.919.120,09
Teftiş Kurulu Müdürlüğü - 433.526,02
Bilgi İşlem Müdürlüğü - 1.666.054,53
Hukuk İşleri Müdürlüğü - 2.323.420,56
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 3.119.120,10
Destek Hizmetleri Müdürlüğü - 89.493.268,15
Fen İşleri Müdürlüğü - 50.765.521,37
İmar Müdürlüğü - 5.623.773,29
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü - 1.015.189,16
Mali Hizmetler Müdürlüğü - 27.404.946,31
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü - 15.181.086,41
İnsan Kaynakları Müdürlüğü - 863.460,66
Temizlik İşleri Müdürlüğü - 25.331.954,20
Yazı İşleri Müdürlüğü - 3.602.729,54
Zabıta Müdürlüğü - 20.726.927,81
Çevre Kor. Ve Kont. Müdürlüğü - 3.099.752,31
Strateji Geliştirme Müdürlüğü - 322.289,99
Etüt Proje Müdürlüğü    - 354.369,47
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü -11.714.046,74
Yapı Kontrol Müdürlüğü - 1.820.873,02
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - 265.652,60
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü    - 802.036,94
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü - 57.088,55

Toplam - 276.906.207,82 TL olmak üzere 2019 mali yılı toplam gider kesin hesabının 276.906.207,82 TL olduğu, 75.097.214,70 TL bütçe içi aktarma ve eksiltme işlemi yapıldığı, 33.635.698,18 TL ödeneğin iptal edildiği görülmüştür."

Giderlerin ekonomik sınıflandırılmasından da bahseden Köroğlu, Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasını şöyle ifade etti:

"Personel Giderleri - 74.113.258,67
Sosyal Güvenlik Kurumu Primi Giderleri - 13.801.956,86
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri - 132.584.831,45
Faiz Giderleri - 14.253.385,21
Cari Transferler - 3.858.689,66
Sermaye Giderleri - 36.519.085,97
Borç Verme- 1.175.000,00

Toplam - 276.906.207,82 TL şeklinde olduğu, ödenek üstü harcama yapılmadığı görülmüştür."

Bodrum Belediyesi'nin 2019 Mali Yılı Gelir Kesin Hesap Cetveli ise şu şekilde;

Vergi Gelirleri - 126.389.086,22
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - 32.299.632,26
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler - 148.922,02
Diğer Gelirler - 75.680.401,86
Sermaye Gelirleri - 3.047.316,75

Toplam - 237.656.359,11 TL olmak üzere 2019 mali yılı gelir kesin hesabının toplam 242.869.162,01 TL olduğu, bu tahsilatın 5.303.802,90 TL'sinin çeşitli nedenlerle red ve iadesinin yapıldığı ve net tahsilatının 237.656.359,11 TL olduğu görülmüştür.”

Başkan Aras ise toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılında Gider Kesin Hesap Cetveli’nde özellikle birimler bazında bakıldığında görülen yüksek rakamların personel giderlerinden kaynaklı olduğunu belirtmek isterim. Biz 2020 bütçesini yaparken personel giderlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün uhdesinde topladık. Böylece diğer birimlerin yıllık kullandığı ödenekler daha gerçekçi bir şekilde yansıtılmış oldu. Ama 2019’da bütçe bizden önce yapıldığı için biz aynı doğrultuda gitmek durumundaydık.”

Komisyon kararı, oybirliği ile kabul edildi.