AK-TUR'dan Ortak Mücadele Çağrısı!

Bodrum’un Ortakent Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon metrekarelik hazine arazisi ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasına tepki gösteren Bitez AK-TUR sitesi sakinleri, “Bu konuda sorumluluk sahibi tüm kişi, kurum ve kuruluşları, ortak bir mücadele platformunda birlikte davranmaya davet ediyoruz” çağrısı yaptılar.

AK-TUR'dan Ortak Mücadele Çağrısı!

Özelleştirme süreçlerine ilişkin 20 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Ortakent Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, özelleştirme kapsam ve programındaki 353 nolu adadaki bazı parsellere ilişkin; çevre düzeni planı değişikliği, nazım imar planı, koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve koruma amaçlı imar planının onaylanması, kararın gereklerinin yerine getirilmesi için de ÖİB'nin yetkili kılınması kararlaştırıldı. Resmi Gazetede ÖİB tarafından anılan bölge ile ilgili yapılan 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1000'lik planlar da yayınlandı. Bahse konu alan Üniversite Caddesi ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çevresinden AK-TUR'un batı kısmındaki boş alan ile Kabakum Plajı’na kadar uzanıyor. 

Özelleştirme kapsamına alınan arazilere komşu parseller üzerinde bulunan AK-TUR site sakinleri adına yapılan yazılı açıklamada, Ortakent bölgesinde yeni yapılaşmalara karşı oldukları ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı;

"Daha önceki yıllarda da TOKİ söz konusu 1 milyon metrekarelik arazi için 5,000 konutluk proje yapmış; Danıştay’a yapılan itirazlar neticesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmış ancak daha sonra temyizden bu karar bozulmuştur. Onaylanan yeni imar planında da arazide 2-3 katlı konut; otel; ticaret, turizm ve sağlık tesisleri;  okul; kreş; park ve cami gibi çeşitli tesislerin yer aldığı yoğun bir yapılaşma öngörülmektedir.

Bodrum yarımadasında bu tür bir yapılaşmanın gerekçesi olabilecek konut, turizm tesisi açığı yoktur; aksine ihtiyacın çok üzerinde atıl konut ve turizm tesisi stoku vardır. Ortakent ve Bodrum’un alt yapısı mevcut aşırı yapılaşmanın getirdiği sorunlara ve özellikle yaz aylarında artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Onaylanan imar planı ile 1 milyon metrekarelik bir alan içinde gerçekleştirilecek yoğun yapılaşma, Ortakent’e ve Bodrum’a gerek doğal hayatı ve kültürel varlıkları yok etmek suretiyle, gerekse de zaten var olan alt yapı sorunlarını önemli ölçüde arttırmak suretiyle, büyük zarar verecektir. 

Bodrum’un eşsiz koylarının, yeşil alanlarının, tarihi ve kültürel değerlerinin ticari kaygılarla yok olup gitmesine hiç kimsenin sessiz kalmaması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu yanlış uygulamadan dönecekleri konusundaki umudumuzu korumak istiyoruz.

Ancak geçmiş örnekleri ve çarpık yapılaşma uygulamalarını bildiğimiz için, daha baştan uyarımızı yapmak istiyoruz ve bu konuda sorumluluk sahibi tüm kişi, kurum ve kuruluşları da, ortak bir mücadele platformunda birlikte davranmaya davet ediyoruz. Bodrum Belediyesi ve her ortamda "betonlaşmaya izin vermeyeceğini ifade eden" Başkan Sayın Ahmet Aras’ın bu konulardaki duyarlı ve samimi yaklaşımlarıyla bize destek vereceklerine inanıyoruz. Yerel ve ulusal basının da aynı duyarlılıkla destek olmasını beklemekteyiz.

Bodrum’da yaşamakla kalmayıp, Bodrum’un sosyal, kültürel, ekonomik yapısına önemli katkılar sağlayan bizler, Bodrum’da yapılmak istenen bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesini talep ediyoruz.”