Akyaka Revizyon Planına İtiraz Etti

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akyaka kıyı alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz etti.

Akyaka Revizyon Planına İtiraz Etti

Alban, "Nail Çakırhan’ın mimarisi ile bezenmiş, Muğla’nın göz bebeği Akyaka’nın talan edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Alban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğu itiraz dilekçesinde Gökova’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ile gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir dünya mirası olduğunu ifade etti. 

Alban, revizyon planının Gökova’nın Doğal Sit koruma statülerini düşüren değişiklikleri de kapsadığını belirterek, yerel demokratik kitle örgütlerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını kaydetti. Revizyon planında Kıyı Kanunu’na aykırı yapılaşma öngörüldüğünü, ayrıca Orman Kanunu’nda bulunan maddelerin ihlal edildiğini ve yurttaşların anayasal mülkiyet hakkının göz ardı edildiğini iddia eden Alban, "Plan bütünüyle incelendiğinde yeşil alan miktarı azaltılmış, yeşil alanlar iki katlı yapılaşmaya açılmıştır. Sosyal, kültürel, teknik donatı alanları daraltılmış, bu alanlarda asgari standartlara uyulmamıştır" dedi. 

Akyaka’nın içinde yer aldığı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin bütüncül bir doğa koruma anlayışı ile yerel halkın katılımı sağlanarak, yönetim planları ile uyumlu, yavaş kent statüsünün dikkate alınarak, yeni bir planlama çalışması yapılmasının gerekli olduğunu belirten Alban, "Muğla ve civarı yandaş iş adamlarının iştahını kabartıyor. Hiçbir kanunu tanımadan hareket ediyorlar. Muğla halkı doğanın, yeşilin ve mavinin bekçisidir. Biz bu maskeli yağmaya geçit vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.