Anadolu'nun Gizemli Halkı Luviler...

Yazar Sefa Taşkın’ın Bodrum’da verdiği, “Luviler ve Anadolu’nun Hitit öncesi bilinmeyen tarihi” başlıklı semineri yoğun ilgi gördü. 

Anadolu'nun Gizemli Halkı Luviler...

Yazar Sefa Taşkın’ın Bodrum’da verdiği, “Luviler ve Anadolu’nun Hitit öncesi bilinmeyen tarihi” başlıklı semineri yoğun ilgi gördü. 

İnşaat mühendisi, siyasetçi, çevreci, yazar ve eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Herodot 3. Yaş Akademisi’nce Eskiçeşme Mahallesi’ndeki Karia Princess Otel’de düzenlenen seminere konuşmacı olarak katıldı. Salonun tamamen dolduğu ve kimi vatandaşların kapı eşiğinden takip ettiği seminerde, Sefa Taşkın Bodrum’da da yaşadıkları belirtilen Luviler hakkında detaylı bilgiler aktardı. 

Seminerde Kent Haber’in sorularını yanıtlayan Sefa Taşkın, Luviler hakkında şunları söyledi:

“Bundan 4000 yıl önce Anadolu’ya Hititler hakimdi. Orta Anadolu merkezli Hitit İmparatorluğu. Bilim, Hititler’den bize kalan bilgilerle genişledi. Bugün o bilgiler çerçevesinde şunu anlıyoruz ki; Hititler yönetici olarak Anadolu’yu yönetirken Anadolu’da yaşayan halkın büyük bir kısmı, Batı Anadolu, Güney Anadolu, Orta Anadolu, hatta Kuzey Suriye’de Hititlerin Luvi dediği bir halk yaşıyordu. Bunlar bizim kültürümüzü, yer isimlerimizi verdi. Hele bu bölgede Luvice çok isim var. Bu konuda Labranda çok önemli bir merkez. Bu konu, yavaş yavaş edinilen bilgilerle ortaya çıkmaya başladı. Biz Luvilerle ilgili evrensel bilgileri bir araya getirip Anadolu tarihimizi yeniden anlamaya, yeniden öğrenmeye, unutulmuş bir insanlığı tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar her yerde. Çok önemli şehirlerde de yer isimlerini bunlar koymuşlar. Bunları öğrenmeye, anlatmaya çalışıyoruz.”

BU BÖLGE LUVİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bodrum bölgesindeki Luvilerden de bahseden Taşkın, şu bilgileri aktardı:

“Bodrum ve çevresi Karya. Karya, Yunanlıların verdiği bir isim. Burası Hitit çağında büyük ihtimalle Luvilerin kenti Karkişya idi. Bugün anlaşıldı ki Karyaca kendine özgü bir dil. Yunanlılar buraya geldiklerinden birbirlerine karışmışlar. Yerli insanlar Yunan alfabesini almışlar. Yunancada olmayan seslere yeni harfler uydurarak Karya dili oluşmuş, Karya yazımı oluşmuş. Bugün artık biliniyor ki; Karya dili, Luvi dilinin bir türevi, yakın akrabası. Bunu yer isimlerinde de görüyoruz. Bu bakımdan bu bölge Luviler için çok önemli. Güneydeki Likya dili Luvice ile birebir örtüşüyor. Burada yaşayanlar Karkişyalılardı. Bunlar Luvilerin bir boyu olabilir, çok yakın akrabaları olabilir. Biz Karya diline Luvisel diyoruz ama hepsinin çıktığı noktanın Luvice olduğu artık biliniyor.”