Anthaven İle İlgili 2. Kez Aynı Karar

Bodrum’da en çok tepki çeken projelerden biri olan Aspat’taki Anthaven projesi ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı ikinci kez iptal edildi.

Anthaven İle İlgili 2. Kez Aynı Karar

Su kanalları nedeniyle Bodrum’un Venedik’i olarak adlandırılan Aspat Koyu’ndaki proje, ilçede özellikle çevrecilerin ve sivil toplum örgütlerinin en çok tepkisini çeken projelerden biri. Su kanalları ile ilgili verilen “ÇED gerekli değildir” kararı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu tarafından yargıya taşınmış ve Muğla 2. İdare Mahkemesi “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etmişti. Daha sonra yapılan itiraz üzerine Danıştay bu kararı bozmuştu. 

Danıştay’ın talep ettiği raporların tamamlanmasının ardından Muğla 2. İdare Mahkemesi, bir karar daha vererek yine “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti. 

TMMOB’un açtığı davanın avukatı Ayvaz Demircan, konu ile ilgili Kent Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TMMOB, buradaki azmağın derinleştirilerek denizden karaya doğru kanal açılması, oradaki yapıların yollarına, ara sokaklarına dahi deniz sokulması ve bölgedeki doğal yapının, tarihi yapının bozulduğuna dair iddiası vardı. Bu proje hazırlanırken ÇED gerekli değildir kararı alınmış ve bunun üzerine inşaat ruhsatı verilmişti. Bu kararın kamu yararına, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme bunu haklı gördü fakat bu karar Danıştay’dan bozulmuştu. Danıştay’ın bozma gerekçesi de bilirkişilerin tespit ettiği bazı hususlarda bazı eksiklikler görmüştü. Bunların tamamlanması istenmişti. Tabi bilirkişiler ek rapor sundular. Ek raporlar geldikten sonra mahkeme konuyu tekrar değerlendirdi. Nihayet karar çıktı ve ÇED gerekli değildir kararının iptaline karar verildi.”

Aspat Koyu ile ilgili alınan karar sonrası ne olacağından da kısaca bahseden Demircan, şunları dile getirdi:

“Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi’nin verilen ruhsatı yeniden projelendirilerek değiştirilmesi şeklinde bir yaptırımı olacağını düşünüyorum. Çünkü mahkemenin kararı bu yönde. Yeniden bir proje hazırlanması gerekiyor. İmalat belli bir safhaya geldi. Bunu nasıl dönüştürecekler, nasıl karar uygun hale getirilecek… Tabi bunun tekrar bir Danıştay aşaması olacak. Danıştay’a aynı konu ikinci defa gittiğinde çok değişeceğini düşünmüyorum. Danıştay’ın bozma gerekçesine uygun şekilde araştırma tamamlanınca yeniden bir bozma gerekçesi değil, önceki bozma gerekçesi düzeltilmiş mi, ona bakacaktır diye düşünüyoruz.”

TMMOB’un açtığı diğer iki davadan da bahseden Av. Ayvaz Demircan, şöyle dedi:

“TMMOB anayasal bir kuruluş. Kamu yararı gözetilerek toplumun, ülkenin, doğanın, tarihin olumsuz etkilenmemesi adına büyük projeler yapılırken kamu yararının gözetilmesi isteniyor. Biz de onların teknik sunumlarıyla bu konuları yargıya taşıyoruz. Şu ana kadar Bodrum Kalesi içerisine müze yapılmasının iptaline yönelik bir açılan bir davayı da kazanmıştık. Ayrıca Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi ile ilgili önümüzdeki günlerde bilirkişi incelemesi yapılacak.”

 

Muhabir: Hamdi Yörür