Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:57:22' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:57:22' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656454

BAFA BİLDİRGESİ YAYINLANDI

Bafa Gölü’nü Kurtarma ve Yaşatma Platformu tarafından Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda...

BAFA BİLDİRGESİ YAYINLANDI
Bafa Gölü’nü Kurtarma ve Yaşatma Platformu tarafından Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “Bafa Gölü’nün Ekolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, gölü kirleten etmenler ve çözüm önerileri sıralandı.

Platform üyesi Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (Ekodosd) tarafından açıklanan çalıştayın sonuç bildirgesinde öne çıkan maddelerinden en çok dikkat çeken çiken nokta; Büyük Menderes çevresine yapılan SEDDE ve kirletilmiş Büyük Menderes nehrinin getirmiş olduğu iç ve dış yükler azot, fosfor gibi gölün kışın köpürmesine, yazın ise gölün bezelye çorbası kıvamında yeşil bir renk almasına neden olduğu şeklinde değerlendirilmiş.

Yine Büyük Menderes'ten dolayı, Bafa Gölü'ndeki; organik ve kimyasal kirlilik sonucunda gölün su içi ve su yüzeyinde oluşan değişimler köklü çözümleri gerektirmekte olduğu ifade ediliyor.

Sonuç bildirgesinde, Bafa Gölünde kirlilik göstergelerinden olan mavi-yeşil alg ( siyanobakteri) türünün çevre sağlığı yönünden son derece tehlikeli olduğu literatürlerde de belirtilmesine rağmen, Göle; kirli olan B. Menderesin suyunun verilmesinden başka bir önlem alınmamıştır, deniliyor.

Sonuç bildirgesinde yer alan diğer maddeler başlıklar halinde şu şekilde sıralanıyor;

Bafa Gölü'nde tarımsal atıkların (gübre-böcek öldürücü, Karasu), aşırı avcılığın, balık üretim ünitelerinin atıklarının ve balıklandırma çalışmalarının olumsuz etkileri olmaktadır.

Bafa Gölü'nü kirleten nedenler bilinmektedir. Gölü besleyen ve ana kirletici unsurların başında yer alan Büyük Menderes mutlaka temizlenmeli ve kirletilmemelidir.

Gölün sorunları ve bu sorunların çözümleri için, zaman geçirilmeden, üniversiteler ve kurumların işbirliğinde çözüm için girişimlerde bulunulmalıdır.

Bafa Gölü yönetimiyle ilgili eylem, koruma ve gelişme planlarının oluşturulmasında ve bu planların uygulanmasında, yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları yanı sıra Havza alanlarını kullananları temsil eden yerel birlikler etken rol almalıdırlar.

Doğal sulak alanlarda kıyı çizgisi ve kıyı kenar çizgileri ihlal edilmemesi gereken alanlar olup her hangi bir yapılaşmanın yapılmasına izin verilmemelidir.

Doğal sulak alanlarımızın çevresindeki çalışmalarda "bin defa ölçüp, bir defa biçilmelidir.

Göllerin kullanım amaçları ve öncelikler belirlenmeli. Sulak alanlar, çoğu kez çok yanlış bir uygulama olarak tarım alanı açmak amacıyla kurutulurlar. Sulak alanlarda nem tutucu ağaçlandırmalara yer verilmeli, yapılaşmanın oluşturduğu erozyon da engellenmelidir.

Sonuç bildirgesinin sonunda ise, Bafa Gölü'nün biyolojik çeşitliği, su kalite ve seviyesi, batı metrik özellikleri, beslenimi ve avcılıkla ilgili yapılacak araştırmalarda yıl boyunca süreklilik gerektiği kaydediliyor.

Bunların yanı sıra Bafa Gölü'nün gelecek kuşaklara taşınması için yapılması gerekenlere ek olarak; sürdürülebilir çevre yönetimi için, halihazırdaki çevre sorunlarının çözümü konusunda politikalar geliştirilmeli ve özellikle yerel yönetimlerin çevreyi korumaya yönelik etkinliklerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi öneriliyor.