SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-31" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-31 16:42:50' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-31 16:42:50' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=492checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-31" and view_hour=16 and campaign_id=492update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1660241

BAKANLIĞIN MAUSOLEUM CEVABI OLUMSUZ

İngiltere'de British Museum'da sergilenen Mausoleum'un kalıntılarının Türkiye'ye...

BAKANLIĞIN MAUSOLEUM CEVABI OLUMSUZ
İngiltere'de British Museum'da sergilenen Mausoleum'un kalıntılarının Türkiye'ye iade edilmesi ile ilgili verilen soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yanıt olumsuz oldu. CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın eserlerin Bodrum'a geri getirilmesi konusunda bir girişimin bulunup, bulunmadığı yönündeki sorularına, Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Henüz resmi bir girişimimiz bulunmamaktadır' yanıtını verdi.