Baro İle Valilik Arasındaki Davada Yeni Gelişme!

Muğla Barosu Başkanlığı'nın, Muğla Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına karşı açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Baro İle Valilik Arasındaki Davada Yeni Gelişme!

Muğla Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli toplantısında; 02.10.2020 tarihinden 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantıları ve etkinliklerin ertelenmesi kararı alınmıştı. 

İl Hıfzıssıhha Kurulunun bu kararına karşı, genel kurul sürecindeki Muğla Barosu Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, Muğla Valiliği tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi bir üyenin karşı oyuna rağmen oy çokluğu ile Muğla Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının hukuka uygun olduğu kararı vererek, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma  kararını iptal etti. 

Muğla Barosunun İdare Mahkemesi'nde İl Hıfsısıhha Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davanın ise devam ettiği öğrenildi.