Başkan Aras'tan, Basın Bayramı Yazısı...

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Aras, "Yerel basın odaklarının dijitalleşmesi ve desteklenmesi" başlıklı yazısında basın özgürlüğünün önemine ve başta yerel basın olmak üzere basın mensuplarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. İşte Başkan Aras'ın o yazısı...

Başkan Aras'tan, Basın Bayramı Yazısı...

Yerel Basın Odaklarının Dijitalleşmesi ve Desteklenmesi
 
Dünya standartları baz alındığında Türkiye'de yazılı yerel basın araçları ve kullanım odakları, standartların çok üstünde bir yapıya erişmiştir. Ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılı basın yerini çok hızlı bir biçimde dijital medyaya terk etmeye başladı. Yeni nesil artık bütün dünyada olup biteni akıllı telefonlardan takip ediyor. Bu bağlamda çağın yerel gazete işletmelerine yenilenme dayattığı göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Dolayısıyla Türkiye’de yerel gazetelerin dijitalleşme serüveni gözlemlendiğinde henüz çok taze ve sancı yaratan bir kriz içinde olduğunu görüyoruz. Yerel gazeteler bu krizin üstesinden gelecek teknik donanıma henüz sahip olmadığı için dışardan destek almaya ihtiyaç duyuyor. Ancak yerelden bir destek göremeyince yabancı sermayenin ve/veya uluslarası fon kuruluşlarının desteğine bağımlı hale geliyor. 

Ayrıca sadece yerel basın bu sorundan muzdarip değil, aynı zamanda genç gazetecilerin kendilerini geliştirebilecekleri, ifade edebilecekleri platformlarının sınırlı olması ve fikirlerinin yeterli ölçüde desteklenmemesinden dolayı dış kaynaklara yönelmek zorunda kalabiliyor. Bu sancı yaratan sürecin aşılması, sadece yerel basın insiyatifinde gerçekleşebilecek bir güçte olmadığı için yerel yönetimlerin bu sürece ortam hazırlanması ve yeni nesil gazeteci adaylarına bir gelecek sunmak adına, kendi insiyatifinde bazı adımlar atması bir ihtiyaç.
 
Peki, yerel yönetim insiyatifinde nasıl adımlar atılmalı:
 
● Yerel basının dijitalleşmesi amaçlarına uygun olarak medyanın her alanında (gazete, dergi, televizyon, radyo, internet ve diğer yeni medya araçları vs) gözlem ve medya takip araştırmaları yürütülmeli.
 
● Sistemli medya gözlem raporları ortaya koyarak, elde edilen niceliksel ve niteliksel verilerden yola çıkan medya analizleri yapılmalı.
 
● Medya içerikleri derinlemesine incelenmesi yoluyla medyanın toplumsal, kültürel, siyasi vs konulardaki etkileri üzerine çalışmalar yürütülmeli.
 
● Medyayı ilgilendiren konularda toplantılar yaparak bu alanda çalışan, düşünen, fikir ve pratik çıktılar üreten akademisyenleri, profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi temsilcileri, medya kullanıcılarını fikir alışverişi yapabilmeleri için bir araya getirecek ortam yaratılmalı.
 
● Medya okuryazarlığı ve dijital kullanım araçlarına yönelik yerel halkın eşzamanlı olarak “dijitalleşme entegrasyonu” sağlanması amacıyla Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, konferanslar, çalışma atölyeleri ve benzeri etkinlikler düzenlenmeli.
 
● Medyayı ilgilendiren alanlardaki toplumsal konulara ya da bizzat medyanın kendi sorunlarına dair projeler üretilmeli.
 
● Genç gazetecilerin yerellerde kendilerini ifade edecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri medya platformları yaratılmalı.


Basın Bayramı’nı kutlarken çok yakın bir tarihte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yerel medya çalıştayımızın ve haber yazma, dijital güvenlik, veri gazeteciliği, ekoloji haberciliği, kadın haberciliği ve çeşitli konularda yapacağımız gazetecilik atölyelerinin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.


Bugün 24 Temmuz “Basın Bayramı”. 
Ancak ülkemizde basın, bayram yapacak konumdan ne yazık ki çok uzak. 
Bayram yerine, basın emekçilerinin, gazetecilerin mücadele ettiği zamanlar yaşanıyor. 

Bayram için, özgür bir basın için, halkın haber alma özgürlüğü için; sadece iktidarların, muktedirlerin istediği kadarını iletme baskısının bir an önce son bulması gerekir.  

Gerçeklerin gizlendiği, halkın haber alma hakkının engellendiği yerde; gazetecilerin eleştiremediği aksine susturulduğu yerde sansür vardır. 

Sansür varsa, ne yazık ki bayram yoktur.

113 yıl öncesinde sansürden kurtulmuş bir basın, bugün yine baskılarından kurtulmak için mücadele ediyor.

Ben de Bodrum Belediye Başkanı olarak bir an önce bayrama dönecek 24 Temmuzların gelmesini diliyorum ve bütün basın emekçilerinin hem mücadelelerini hem bayramlarını kutluyorum.