BAZ İSTASYONLARINA DÜZENLEME

Gelişi güzel yerlere kondurulan baz istasyonlarının kuruluş yeri ve güvenlik sertifikası...

BAZ İSTASYONLARINA DÜZENLEME
Gelişi güzel yerlere kondurulan baz istasyonlarının kuruluş yeri ve güvenlik sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususlar yeniden belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", önceki gün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sabit elektronik haberleşme cihazlarının yani baz istasyonlarının kuruluş yeri, montaj esasları, güvenlik sertifikası müracaatı ve ölçüm bildiriminde okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde ve çocuk oyun parklarında güvenlik mesafesi hesabı yapılırken, çocuklar için ayrılan oyun alanları sınırı ve okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bahçe sınırları dikkate alınacak.

Belirtilen montaj esaslarına uyulmadığının tespiti halinde gerekli düzeltmeler yapılana kadar sistemin faaliyeti durdurulacak.

Yönetmelikle belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar ile çocuk oyun alanı sınırlarını ihlal eden cihazlar, en geç 1 yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

Bodrum'un birçok noktasında gelişi güzel kurulan ve Kent Haber tarafından sürekli gündeme getirilen mevcut baz istasyonları ile ilgili yeni düzenleme kapsamında ne gibi işlem yapılacağı ise merak konusu.