Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı

Bodrum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını yaptı. Toplantıda belediyenin başına T.C. ibaresi konması, stantlar ve Bodrumspor’un durumu da gündeme geldi. 

Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı

Bodrum Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını yaptı. Toplantıda belediyenin başına T.C. ibaresi konması, stantlar ve Bodrumspor’un durumu da gündeme geldi. 

Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının başında, geçen meclis toplantısında yapılan Tarihi Kentler Birliği’ne seçilen asil ve yedek üyelerin yanlış yazılması ile ilgili maddi hata düzeltildi. Birinci gündem maddesi olan Kumköy Mahallesi’ndeki trafo amaçlı imar değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. İmarla  ilgili olan 2’inci madde ise oybirliği ile kabul edildi.
 
3’üncü gündem maddesi Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesine ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi ise Orman Bölge Müdürlüğü ve Karayolları’nda görüş alınmadığı için oybirliği ile gelecek toplantıya ertelendi. 

4’üncü gündem maddesi Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşünün alınmaması sebebiyle oy birliği ile gelecek toplantıya ertelendi. 

Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Organizasyon Yapısı başlığı altındaki 7. maddesinin (e) bendiyle kurulan Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) biriminin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine alınması teklifinin görüşüldüğü 5’inci madde oybirliği ile kabul edildi. 

6’ncı maddede 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu” üyeliklerine ise CHP’li Mustafa Coşkun ve Mustafa Kemal Özsarsılmaz ile İYİ Partili İsmail Uslu seçildi. 

7’nci maddede 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/I bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliği kabul edildi. 

3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince, ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili satış kararlarını almak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşüldüğü 8’inci madde oybirliği ile kabul edildi. Bu maddede yapılaşmaya uygun olan parsellerin meclise getirilmesi kararlaştırıldı. 

9’uncu maddede mülkiyeti Belediyeye ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden on yılı geçmemek üzere kira sürelerinin belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi. 

10’uncu maddede  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31-32-33 ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Ek madde 15’e göre sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

11’inci maddede Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi için 8 Mayıs Çarşamba Saat 09.00’da meclisin bir kez daha toplanması kararlaştırıldı. 

Ek gündem maddesi olan mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait Çarşı Mahallesi 776 ada, 15 parselde kayıtlı 115,40 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 5 yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi oybirliği ile kabul edildi. 

T.C. EKLENMESİ ÖNERİSİ

Toplantı sonunda İYİ Partili Belediye Meclis üyesi Mehmet Onur Şahbaz, Bodrum Belediyesi isminin başına Türkiye Cumhuriyeti(T.C.) eklenmesi önerisinde bulundu. Başkan Aras da konunun gündemlerinde olduğunu ve projelendirdiklerini ifade ederek, belediye tabelalarına T.C. ibaresini ekleyeceklerini söyledi. 

Bir vatandaşın stantlarla ilgili sorduğu bir soruya ise Ahmet Aras, konuyla ilgili çalıştıklarını ve stantların verilmesinin bundan sonra hakkaniyetli bir şekilde kura ile yapılacağını kaydetti. 

BELEDİYENİN BODRUMSPOR’U FİNANSE EDECEK BİR GÜCÜ KESİNLİKLE YOK!

Yine toplantı sonunda bir vatandaş Bodrumspor’un maddi olarak çok kötü durumda olduğunu ifade ederek bununla ilgili bir basın toplantısı yapılması ve bilgi verilmesini istedi. 

Başkan Aras ise “Bizim Bodrumspor’u kendi ayakları üzerinde durur hale getirmemiz lazım. Çünkü Belediyenin Bodrumspor’u finanse edecek bir gücü kesinlikle yok. Belediye asli görevlerini yapamıyorken spor kulübüne para aktarmak gibi bir uygulama yapamaz. Bununla ilgili tavrımız çok nettir. Biz hala bazı birimlerimizdeki personelimize maaş ödeyemezken spor kulüplerine gereğinden fazla destek veremeyiz, yasaların bize verdiği iznin dışında. Evet, spor kulüplerine yardım ediyoruz ama malzeme alıyoruz, forma alıyoruz. Ancak bu şekilde destek olabiliyoruz.” diye konuştu.