Belediye Meclisi Toplandı...

Bodrum Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan meclis toplantısında 5 gündem maddesini görüştü.

Belediye Meclisi Toplandı...

Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ahmet Aras’ın İzmir’de deprem bölgesinde olmasından dolayı Belediye Meclis Üyesi Dursun Göktepe başkanlık etti. 

Toplantının başında bir konuşma yapan Göktepe, İzmir depreminde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara başsağlığı dileklerinde bulunarak "Belediyemiz bu konuda duyarsız kalmamıştır. Cuma günü öğleden sonra olan zelzeleden sonra Cumartesi günü ilk kamyonumuz ulaştırıldı. Şu ana kadar da bildiği kadarıyla 3 kamyon malzeme gönderdik" dedi.

Toplantının ilk gündem maddesinde Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkiinde, 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Peksimet-Kadıkalesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında belirtilen 3. Derece arkeolojik sit sınırlarına uygun olarak hazırlanan "1/500 ölçekli Turgutreis Kadıkalesi Özel Proje Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" ve "1/500 ölçekli Turgutreis Kadıkalesi Özel Proje Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi görüşüldü. Madde ile ilgili İmar Komisyonunun olumlu raporu kabul edildi. 

İkinci maddenin a) bendinde Belediye sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyenin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 18. madde uygulamalarının, 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesi kapsamında beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, ekli listelerde yer alan alanların ek olarak eklenmesi oybirliği ile kabul edildi. 

2 maddenin b) bendinde Turgutreis Mahallesi, Piren Mevkii, 439 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan, mera alanından geçirilecek olan servis yolunun imar yolu olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanunu’nun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği talebi imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ilgili 3’üncü maddede ise Belediyede sözleşmeli çalıştırılacak teknisyen ve mühendisin alacağı ücret görüşüldü. Ücretin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler net tutarının yüzde 10 fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenmesi kararlaştırıldı. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili 4’üncü maddenin a) bendinde Belediye Meclisince 22.10.2020 tarihli toplantıda kabul edilen, 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesindeki grupların yeniden belirlenmesi konusu plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. b) bendinde ise Belediye bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararıyla belirlenen faaliyet konularına ek olarak spor salonu, sergi salonu, müze, konferans salonu, kreş, tiyatro ve plajların işletilmesi veya kiraya verilmesi faaliyetlerinin eklenmesi konusu, İYİ Parti Gurubunun red, Cumhur İttifakının çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ilgili 5’inci maddenin a) bendinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yürütülecek olan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında, Kurum adına yapılacak başvurunun başarılı olması durumunda kurumu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan'a yetki verilmesi kabul edildi. 

ŞEFFAFLIK KOMİSYONU RAPORUNU ARALIK'TA SUNACAK

Toplantı sonunda söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi ve Şeffaflık Komisyonu Başkanı Hülya Aşkın, Belediyeye ait taşınmazlar konusu başta olmak üzere, kamuoyunun merak ettiği bazı başlıklarda incelemelerinin sürdüğünü dile getirerek “Komisyonumuz 6 müdürlükten rapor istemiştir; Bunlar İmar Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüdür. Başkan oluruyla yazılan yazılara istianeden, müdürlüklerimizin hazırladığı raporlar ve bilgiler bu ay içinde elimize geçecek. Onları da Aralık ayındaki toplantıda meclisimizin bilgilenmesi açısından meclise sunacağız" dedi.