Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 09:43:51' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 09:43:51' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=492checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=09 and campaign_id=492update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657474

BkMM Toplantısında Kaçaklarla Mücadele Konuşuldu

7 yıldır, aylık düzenli toplantılarla Türkiye genelini ilgilendiren gündem ve yerel sorunları masaya yatıran Bodrum Küçük Millet Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı.

BkMM Toplantısında Kaçaklarla Mücadele Konuşuldu

7 yıldır, aylık düzenli toplantılarla Türkiye genelini ilgilendiren gündem ve yerel sorunları masaya yatıran Bodrum Küçük Millet Meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı.

Küresel Ve Yerel Siyasetin Dili; toplumsal yansımaları genel gündemiyle birlikte Bodrum için çok güncel olan “Kaçak Yapılarla Mücadele” konusu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya’nın da katıldığı toplantıya, çağrılı olmalarına karşın Belediye Meclisi Üyeleri ilgi göstermedi.

Genel Gündemle ilgili bir görsel sunumun da yapıldığı toplantıda katılımcılar Bodrum halkının en çok rahatsız olduğu konuların başında gelen kaçak yapılaşmaya ilişkin sorularını Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'ya yöneltti. Kaya konuklardan gelen sorulara oldukça doyurucu açıklamalar yaptı. Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlayarak başladığı konuşmasında Turgay Kaya şu konulara değindi:

“İstanbul’da %80'lere varan, Türkiye ortalaması %67 civarında olan kaçak yapılaşma sorunu sıkça uygulanan aflarla kentlerin betonlaşmasına neden oluyor. Son çıkarılan imar barışı yasası olayı daha vahim hale getirdi. Bunun sonucunda kentlerde vatandaşlar nefes alamaz hale geldi. Siyasetçiler oy endeksli çalıştıkları için kaçak yapılara uzun vadede göz yumuyorlar. İş belediyelere kalıyor. Yurttaşlar da tanınan hakları ne yazık ki kötüye kullanıyorlar. İmar barışı bombanın pimini çekti ve belediyenin kucağına bıraktı. 2017 Ağustos ayından önce yapılan kaçak yapıları legalleştiren Yapı Kayıt Belgesi aslında geçersizdir.5.000 tane geçersiz yapı kayıt belgesi mevcut. Bodrumun kentleşmesi kimseye bir yarar sağlamaz, sistemi tümden bozar. Kaldı ki Bodrum yarımadasının hemen her tarafı sit alanı. Bu yasanın İstanbul Yarımada bölgesinde olduğu gibi bazı yerlerde geçersiz olması çok normaldir. Öte yandan sahiller, kıyılar kamuya aittir. Onlarca iskele var. Belediyeden alamayınca gidip Çevre Şehircilik Bakanlığından iskele ruhsatı alıyorlar. Bakanlığın verdiği izin dahilinde belediye zorunlu olarak ruhsat veriyor. Keza oteller, siteler sahilin halk tarafından kullanılmasını kısıtlıyor. Bakanlığın verdiği izini gerekçe göstererek sahil yolunu kapatamazlar .İşletmeler sahilin, denizin kullanımını kamuya açmak zorundadırlar.”

Kaya katılımcılardan gelen sorular üzerine de şu açıklamaları yaptı.

“Güvercinlik’te yıkım yasalar çerçevesinde devam edecek. Sahillerin düzenlenmesine ilişkin yönetmeliği en kısa zamanda meclisin onayına sunacağız. Belediye plajlarında yeni bir model uygulayacağız. Plastik sandalye ve şezlongları, şemsiyeleri kaldıracağız. Şimdiye kadar görevini kötüye kullanan görevlilere ilişkin herhangi bir uygulama yapılmadığı için bu konu sürekli istismar edilmiş ve rant alanına dönüşmüştür. Yıkımlarda bir adalet dengesi uyguluyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Yıkımlarla ilgili ihaleye çıkılıyor ancak yeterli ödenek yok. Rantın dağılımı adil olmalıdır. Bu konuda belediyeler de bir paydaştır ve rantın kullanımından o da yararlanmak durumundadır. Büyük yatırımcılar başlangıçta mevzuata uygun davranıyorlar, sonra aykırılıklar başlıyor. Bu konuda Teftiş Kurulu Müdürlüğünü oluşturduk. Geçmiş belde belediyelerinden kaynaklı çok sayıda plan yapılmış ama hiçbiri uygulanamamış, bütüncül bir plan çalışması yapıyoruz. Estetik komisyonu oluşturduk, kent bilgi sistemine geçiyoruz. Uzun vadede kentsel dönüşüm projesini hayata geçirebiliriz. Amacımız kimseyi mağdur etmeden ama öncelikle kamu yararını gözeterek Bodrumu yaşanır, marka bir kent haline getirmektir.”

Bir soru üzerine de ”Kaçak yapılarla mücadele önceliğimizdir ancak tek gündemimiz bu değil, başkanımızın verdiği sözlerin arkasındayız. Altyapıya ilişkin sorunları da en kısa zamanda çözerek Bodrumu turizm sezonuna hazırlamamız gerekiyor. Gerçekçi bir kent envanteriyle belediyenin mülklerini koruma altına alacak, kimsenin buralarda haksız kazanç sağlamasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu ve Siyasi Parti temsilcilerinden yaklaşık 40 kişinin katıldığı toplantı 3 saat sürdü.