Bodrum Belediye Meclisi Toplandı

Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantı öncesinde Bodrumspor’un tarihi zaferi kutlandı.

Bodrum Belediye Meclisi Toplandı

Şampiyonluk kupasının getirildiği mini kutlamaya Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyeleri, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Karacabey maçının ekranlara yansıtıldığı kutlamada kupa elden ele dolaştırıldı, kupayla fotoğraf çektirildi. 

Toplantının ilk gündem maddesinde “Bodrum Belediyesi Çocuk Meclisi” kurulması teklifi görüşülerek Çocuk Meclisi’nin Kent Konseyi tarafından uygun olacağı bildirildi. 

İkinci gündem maddesinde Ortakent Yahşi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Yapı Başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifinde komisyonun ek süre talebi oybirliği ile kabul edildi. 

Üçüncü gündem maddesinde 1/1000 ölçekli Bodrum-Ortakent-Yahşi Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yaklaşık 35 dönümlük alanda, 1/1000 ölçekli Bodrum-Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yaklaşık 31 ve 23 dönümlük alanlarda ve 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yaklaşık 36 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Belediyenin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususu oybirliği ile kabul edildi. 

4’üncü gündem maddesinde Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, 211 ada 43 parsel için, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, “Özel Sağlık Tesisi Amaçlı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, oybirliği ile imar komisyonuna havale edildi. Teklifin Ortakent Kavşağı’na yapılmak istenen özel hastane ile ilgili olduğu bildirildi. 

5’inci gündem maddesinde Yalıkavak Mahallesi, Yaya ve Bisiklet Yolu Projesine ilişkin İller Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanlığı’na finansal destek talebinde bulunulduğundan, söz konusu projenin onaylanmasına müteakiben ulaşım amaçlı bisiklet yollarının en kısa sürede Belediye tarafından Uygulama İmar Planlarına işlenmesine ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

6’ncı gündem maddesinde ilçedeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesine ilişkin teklifi imar ve çevre ve iklim değişikliği komisyonuna havale edildi. 

7 ve 9’uncu maddede Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan bir adet 3 üncü derece 9880 unvan kodlu eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli eğitmen ile İdari Hizmetler Sınıfında; 1 adet 7785 unvan kodlu 5.derece “Tahsildar” kadrosunun 9880 unvan kodlu 3. Derece Eğitmen kadrosu ile değiştirilmesi ve ihdas edilen bir adet 3. derece 9880 unvan kodlu eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli eğitmenin ücretinin belirlenmesi hususu görüşüldü. 

8’nci maddede 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişiklikleri oybirliği ile kabul edildi. 

10’uncu maddede Belediyenin, ‘Dünyanın En Güzel Koyları Birliği'ne (The Most Beautiful Bays In The World Association) üye olmasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi. Başkan Aras “Belediyenin birliğe üye olduğunu sanıyorduk ama değilmiş. Çünkü meclis kararını bulamadık. Onun için bu kararı alıyoruz.” dedi. Derneğin genel sekreteri Turizmci Galip Gür meclis toplantısında dernek hakkında detaylı bilgi aktardı. 

11’inci gündem maddesinde Belediye tarafından “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı” tarifesinin belirlenmesi ve 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine eklenmesi hususu görüşüldü. En düşük ücret 20 TL olarak belirlendi. 

12’nci maddede Belediye Meclisinin 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Teklif, komisyona havale edildi. 

13’üncü gündem maddesinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Başkanlığı arasında KGM Yetki ve Sorumluluğu altında bulunan Bodrum İlçesi D330 Karayolu üzerindeki kavşakların basit bakım ve onarımı ve sinyalizasyon sisteminin değişimine ilişkin projenin hazırlanması, mevzuat gereğince alınması gerekli izin-onay işlemlerinin tamamlanması ve uygulanması konularını içerecek şekilde düzenlenecek protokolün imzalanması ve yürütülmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.