Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 03:51:03' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 03:51:03' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=03 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656418

BODRUM İLK ÜÇTE

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce açıklanan 2006 vergilendirme dönemi yıllık Muğla'da...

BODRUM İLK ÜÇTE
Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce açıklanan 2006 vergilendirme dönemi yıllık Muğla'da "Gelir Vergisi Rekortmenleri" sıralamasında ilk ikiyi Fethiye paylaşırken, Bodrum üçüncü sırada yer aldı. Gelir Vergisi Rekortmenleri arasında ilk sırayı Fethiye'de emlak komisyonculuğu yapan Fahrettin Çil 312 bin 842.57 YTL ile alırken, Fethiye'de inşaat işiyle uğraşan Ahmet Ünal 223 bin 625.95 YTL ile ikinci, Bodrum'da restaurant işletmecisi Zafer Tarlan da 212 bin 856.40 YTL ile üçüncü sırada yer aldı. Gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırayı alan Zafer Tarlan, yaz aylarında Türkbükü'nün popüler mekânlarından biri olan "Ship a Hoy"un sahipleri arasında yer alıyor. Muğla Vergi Dairesi Başkanı Serdar Aksoy yaptığı açıklamada, “Gelir Vergisi esas olarak mükelleflerin beyanı üzerinden alınmaktadır. Türkiye’de en çok vergi geliri tahsilatına bakıldığında Muğla yüzde 0,54 pay oranına sahip ve 11. sırada yer almaktadır. Kurumlar Vergisine ilişkin beyan süresi 15 Nisan 2007 tarihinde sona ermektedir. Kayıt dışılığın önlenmesi ve vergide adaletin sağlanması bakımından 2006 yılı çalışmalarımız devam ediyor " dedi.