Çalıştayın Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Bodrum Belediyesi, Bodrum Mimarlar Odası öncülüğünde, Küdür Platformu adı altında bir araya gelen STK'lar, meslek odaları ve Bodrum Kent Konseyi bileşenleri, "Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Yalıkavak Mahallesi’nde düzenlenen "Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı" sonunda yayınlanan bildirgede, “İmar ve yapılaşma temelli planlama modelinin acilen terk edilmesini ve coğrafyamızı insanıyla beraber korumayı, tüm unsurlarının rehabilitasyonunu ve sürdürülebilirliği esas alarak hazırlanacak öncelikle Küdür’den başlayarak bir “Bütüncül Alan Yönetimi ve Eylem Planı” uygulanmaya konmalıdır” denildi. 

Bodrum Belediyesi, Bodrum Mimarlar Odası öncülüğünde, Küdür Platformu adı altında bir araya gelen STK'lar, meslek odaları ve Bodrum Kent Konseyi bileşenleri, "Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. 
 
2 gün boyunca Yalıkavak Mehmet Bayzit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve çeşitli üniversitelerden konularında uzman akademisyenlerin katıldığı çalıştayda, Küdür Yarımadası’nın önemli bitki örtüleri, florası, merası, sosyal ve kültürel antropolojisi, arkeolojik alanları, Akdeniz Fokları ve jeolojisinin irdelenerek, Küdür Yarımadası masaya yatırıldı. 

2 günün ardından şu sonuç bildirgesi yayınlandı:

“15-16 Haziran 2019 tarihinde Yalıkavak Mehmet Bayzıt Kültür Merkezinde gerçekleştirdiğimiz Çalıştay kapsamında 2 gün boyunca bilim insanlarımız ve kurum temsilcilerimizin anlattıkları ışığında gördük ve anladık ki;

Küdür Merası’na bir şekilde yolumuz düştüğünde gördüğümüz kertenkelelerin, keçilerin, fokların, kekiklerin, balıkların, katırtıknaklarının, yosunların, martıların, şahinlerin, sakızdırıklarının, ılgınların, çekirgelerin ötesinde farketmediğimiz bir hayat olduğunu; merakla baktığımız kaya mezarları ve yapı kalıntılarının aslında çok eski çağlara uzanan tarımsal bir yerleşim kültürüne ait olduklarını; kayalıkların yeryüzünün şekillenmesine dair önemli jeolojik dönemleri işaret ettiğini ve 10 milyon yıldır orada olduklarını; güzelim Kelebeklerin Ege’nin karşı kıyılarına kadar gidip geldiklerini; bildiğimizden çok daha fazla tür balığın Küdür kıyılarında yaşadığını; koylarda su içinde görünen taş sıralarının zeytinyağı ihraç limanları kalıntıları olduğunu; denizcilerin binlerce yıldır fırtınalarda Küdür koylarına sığındıklarını; Küdür’ün yerel halkın hatıralarındaki yerini keyifle öğrendik, dinledik, gördük. Ve Küdür’ün Bodrum Yarımadamızın yaşamakta olduğu süreçte tabiatın sığındığı biricik yer olarak “ayakkabıyla girerken bile düşünmemiz gerektiği” hisleriyle sarmalandık.

Çalıştayın bir ilk adım olduğunu belirterek, coğrafyamızı yaşanamaz ve sürdürülemez hale getiren imar ve yapılaşma temelli planlama modelinin acilen terk edilmesini ve coğrafyamızı insanıyla beraber korumayı, tüm unsurlarının rehabilitasyonunu ve sürdürülebilirliği esas alarak hazırlanacak öncelikle Küdür’den başlayarak bir “Bütüncül Alan Yönetimi ve Eylem Planı” uygulanmaya konmalıdır. Bu hazırlığın, tüm kurum, kuruluş ve sivil insiyatiflerle birlikte platformumuz tarafından yapılacağını, ısrarla takip edileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”