Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 03:27:25' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 03:27:25' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=03 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656418

ÇEVRECİLERDEN FESTİVAL EYLEMİ

Dünya Çevre Günü nedeniyle Bodrum merkezinde yürüyüş yapan sivil toplum kuruluşları...

ÇEVRECİLERDEN FESTİVAL EYLEMİ
Dünya Çevre Günü nedeniyle Bodrum merkezinde yürüyüş yapan sivil toplum kuruluşları önemli mesajlar verdiler; kıyıların yağmalanmasının, sulak alanların yok edilmesinin, maden arama yöntemlerinin ve nükleer santrallerin herkesi ilgilendirdiğini dile getirdiler... Gümüş Çevre Derneği, Bodrumlu Gönüllüler, Gündoğan Peynir Çiçeği Gönüllüleri, Mavi Yol Bileşenleri, Mimarlar Odası Bodrum Şubesi üyeleri, Marmaris Demokrasi Platformu üyeleri, Çomakdağ Kızılağaç Köyü Folklor Ekibi ile Bodrum Merkez Turgutreis İlköğretim Okulu Folklor Eekibi Barlar Sokağı'ndan İskele Meydanı'na ellerinde pankartlarla yürüdüler. Yürüyüşe katılşanlar davul zurna eşliğinde oyunlar oynadılar... 3. Bodrum Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından çeşitli folklor gösterileri sunuldu. Ardından Sivil toplum kuruluşları ve çevre örgütleri ellerindeki pankartları havaya kaldırarak bir süre meşale yaktılar... Folklor gösterilerinin ardından konuşan Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Sözcüsü Nihat Çavdar, 'Kıyı yağması; koyların turizme tahsis edilmesi, yapılaşma ve tersane inşaatı gibi nedenlerle sürmektedir. Alternatifsiz bir kaynak olarak yer altı ve yer üstü su rezervlerimiz giderek azalmaktadır. Bilinçsiz tarımsal faaliyetler ve yanlış su politikaları sorunun başlıca kaynağını oluşturmaktadır. Acilen 'Su Yasası'nın çıkarılması gerekmektedir. Sulak alanlar ve göller canlı yaşamın en değerli ekosistemleridir. Kirletilmesi veya yok edilmesi geri dönüşü olmayan sorunlara yol açacaktır. Pek çok konuda devre dışı bırakılmış, maden arama faaliyetleri, nükleer santraller ÇED kapsamı dışına çıkartılarak yasa işlevsiz bir hale getirilmiştir. Bu kabul edilemez. TÜRÇEP Yeni Çevre Yasası'nın Anayasa Mahkemesi'ne götürürek iptali için gerekli girişimlerde bulunacaktır' açıklamasını yaptı...