DANIŞTAY’DAN BAKANLIK GENELGESİNE İPTAL

Konacık Belediyesi, belde belediyelerinin bazı yetkilerinin valilik onayı ile kullandırılması...

DANIŞTAY’DAN BAKANLIK GENELGESİNE İPTAL
Konacık Belediyesi, belde belediyelerinin bazı yetkilerinin valilik onayı ile kullandırılması yönündeki İç işleri Bakanlığı genelgesine karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Konacık belediyesi’nin öncülüğünde birçok belde belediyesinin, Büyükşehir yasasıyla kapanacak belde belediyelerinin bazı yetkilerini valilik onayı ile kullanabileceklerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24 Nisan 2012 tarihli Genelgesi’ne Danıştay 8. Dairede yapılan itiraz haklı bulunarak, 25 Eylül tarihinde genelgenin yürütmesi durduruldu.

Konacık Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen itiraz sonucunda durdurma kararı verilen genelgenin 1. maddesinin uygulanması halinde Belediye hizmetlerinin aksayacağı ve hizmetten yararlanan vatandaşlar yönünden telafisi güç veya imkânsız zararlara neden olabileceğini savunan belediyelerin yaptığı itirazı inceleyen Danıştay 8. Dairesi; İçişleri Bakanlığı genelgesinin, belde belediyeleri üzerinde yasayla getirilmemiş bir vesayet denetimi yarattığı, Anayasa’ya ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aykırı olduğu kanaatine vararak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Davaya konu Genelgenin 1.Maddesinde;”Büyükşehir statüsüne alınan illerdeki bütün belde belediyelerinin her türlü taşınmaz tahsisi satışı ve kiralanması, yeni personel istihdamı, iş ve toplu sözleşmenin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planı yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile inşaat ruhsatı işlemleri hariç her türlü imar uygulaması, iş makineleri ve diğer taşıtların satılması.5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla borçlanmaları ve ticari plaka verilmesi ile ilgili işlemlerini valilik onayı ile yapacaklardır” düzenlenmesine yer veriliyordu.