Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 11:08:35' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 11:08:35' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=507checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=11 and campaign_id=507update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657552

DENİZ ARAÇLARI İZLENECEK

Yolcu taşımacılığı, günlük tur ve balıkçılıkta kullanılan deniz araçlarının Otomatik...

DENİZ ARAÇLARI İZLENECEK
Yolcu taşımacılığı, günlük tur ve balıkçılıkta kullanılan deniz araçlarının Otomatik Tanımlama Sistemi'yle (AIS) izleneceği bildirildi. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, Denizcilik Müsteşarlığı'nın, 1 Temmuz'dan itibaren askeri gemiler hariç denizlerde sefer yapan 10 metre üzerindeki bütün tekne ve gemilere Otomatik Tanımlama Sistemi takılmasını istediğini kaydetti. Mengi, sistem sayesinde deniz araçlarının kapasitesinden fazla yolcu alıp almadığı, güzergah dışına çıkıp çıkmadığı, denizde herhangi bir şekilde yolcu alıp almadığının izleneceğini kaydetti.