SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-02-01" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-02-01 18:23:05' and `ac`.`end_time` >= '2023-02-01 18:23:05' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=392checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-02-01" and view_hour=18 and campaign_id=392update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1661152

DİLER PROJELERİ ANLATTI

Bodrum Gümüşlük Akademisi Vakfı, Bodrum Ticaret Odası konferans salonunda "Karlar,...

DİLER PROJELERİ ANLATTI
Bodrum Gümüşlük Akademisi Vakfı, Bodrum Ticaret Odası konferans salonunda "Karlar, Lelegler ve Yarımada'nın Kültürel Zenginliği" konulu panel düzenledi. Düzenlenen panele Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Konacık Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Melengeç, Gümüşlük Akademisi Vakıf Genel Sekreteri Yazar Latife Tekin, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Bodrum Yarımadası'ndaki kültürel zenginliğin tanıtılması için ziyaretçilerin, uzmanlar eşliğinde arkeolojik çalışmalara katılmasını sağlamak gerektiğini ifade ederek, "Bu çalışmalardan elde edilecek gelir kültürel mirasa yönelik yenileme ve koruma uygulamalarına ve yöre halkının bütçelerine katkı sağlayabilir. Sekiz Leleg kenti ve Karya uygarlığı için gerçekleştirilmeye başlanılan kazı çalışmaları, neredeyse hiç bilinmeyen uygarlığın izlerini yakalamamızı ve onları tanıyıp gelecek kuşaklara aktarmamızı sağlarken yüksek kaliteli kültür turizminin Bodrum Yarımadası'nda yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak� dedi.