DİYANET PROJESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ortakent'te yapılması planlanan İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi ile ilgili...

DİYANET PROJESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
Ortakent'te yapılması planlanan İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi ile ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yapan CHP Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ projenin İmar Mevzuatına aykırı olduğunu iddia ederek, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından "Ortakent Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planları"nın iptali için dava açıldığını açıkladı.

Bodrum’a İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi yapılacağının duyulması ile belde de yoğun bir tartışma başladı. Özellikle Kent Konseyi önderliğinde 23 Mart tarihinde yapılan genel kurul ile tartışmalar hararetlenirken, AK Parti milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatı projenin her halükarda yapılacağı yönünde görüş bildirdi.

CHP Bodrum Milletvekili Akın Üstündağ yayınladığı yazılı basın açıklamasında projenin imar mevzuatına aykırı olduğunu iddia ederek şu ifadelere yer verdi;

“Muğla İli Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesinde yapılması planlanan “Dini Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanı projesi” yerel halkta büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Bodrum’daki sivil toplum örgütleri tarafından bu tesisin yerinin uygun olmadığı ve yapılması planlanan inşaatın Bodrum’un mimari yapısına ve karakteristiğine uygun olmadığı hususlarında kamuoyuna yansıyan düşünceleri ortaya çıkmıştır. Burada söz konusu olan dini tesisin bizatihi kendisi olmayıp bu tesisin yeri ve yapılaşmadaki sıkıntılardır.”

Tesisin yapılacağı bölgede dini vecibelerin yerine getirilmesi için bir eksikliğin olmadığının ifade edildiği açıklamada, yapının imar mevzuatına ve bölgedeki planlara uymadığı belirtilerek şöyle devam ediyor;

“Tesisin bulunduğu alan turizm alanı olup dünyaca ünlü “Camel Beach” te yer alması, Tekne turlarının uğrak alanı olması karşısında bu alanın dini tanıtım ve etkinlik alanı olmasının uygun olmadığı, Bodrum’da ibadete yönelik çok sayıda caminin bulunduğu, dolayısıyla vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmesi açısından bir eksikliğinin bulunmadığı ifade edilmektedir.

Şöyle ki; Mezkur binanın Yapı İnşaat ruhsatı Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 22.01.2016 tarihinde verilmiştir. Bu ruhsatta yol kotu altında 3 kat, yol kotu altında 2 kat olmak üzere toplamda 5 kat sayısı ve 17,20 metre toplam kat yüksekliğine sahiptir. Halbuki ‘Ortakent Revizyon ve İlave Uygulama İmar planı’nda bina yüksekliğinin maksimum 3,5 metre ( 1 kat ) olacağı, kottan ancak bir kat kazanabileceği, kottan kazanılan kat dahil binanın görünen yüksekliğinin 6,5/7,5 metre olacağı belirtilmektedir. Bu açıdan inşaat ruhsatı imar planına aykırıdır. Ayrıca yapılması planlanan yapı Bodrum Mimari Karakteristiğine uyumlu değildir Yine “Ortakent Revizyon ve İlave Uygulama İmar planı”nda dini tesis alanlarında tip proje uygulanamayacağı, yapılacak projelerin yörenin mimari karakteri ile uyumlu olması gerektiği belirtilmektedir.”

Milletvekili Üstündağ, ruhsat verilen mimari projenin 1/100.000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planındaki yapılaşma emsallerine da aykırı olduğunu da vurgulayarak açıklamasını şu şekilde tamamlıyor;

“Söz konusu Tesise ilişkin inşaat ruhsatı ve ruhsata dayanak teşkil eden ‘Ortakent Revizyon ve İlave Uygulama Nazım ve Uygulama İmar planları’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması için TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından dava açılmış bulunmaktadır. TMMOB Şehir Plancıları Odasına Bodrum’a ve Bodrum Mimari Bütünlüğüne olan duyarlılığı için teşekkür ediyor, Bodrum halkı tarafından tepkiyle karşılanan Dini Külliyenin projelerinin yargıdan döneceğini umut ediyorum”