DSİ Hatlarını Tekrar Meclise Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Bodrum'a DSİ tarafından yapılan içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızalar ve bu arızalardan kaynaklı su kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Girgin, hatlarla ilgili mahkeme kararları ve müfettişlerce yürütülen soruşturmalarda gelinen durumu ve Bodrumluların yıllardır yaşadığı sorunların çözümü adına Bakanlığın ne gibi çalışmalar yaptığı hakkında yazılı soru önergesi verdi.

DSİ Hatlarını Tekrar Meclise Taşıdı

Girgin, "Meydana gelen arızalar; çok sayıda yerleşim alanında 72 saatlere varan su kesintilerine sebep olmasının yanı sıra, yol için de çok büyük ölçekli çukurlar oluşturarak kazalara meydan vermekte ayrıca, sel etkisi yaratarak taşkın ve su basmalarına neden olarak toplum sağlığı adına büyük bir risk haline gelmiştir" dedi.

"Ne yazık ki Bodrum İlçemiz için en önemli sorunların başında gelen bu konu ile ilgili arz ettiğim yazılı soru önergesinin üzerinden geçen 2 yılda bin olan arıza sayısı, 2 bin rakamlarına ulaştı" diyen Girgin, "sorunun çözümü adına halen herhangi bir adım atılmamıştır" diyerek tepkisini gösterdi. 

HUKUKİ SÜREÇ NE DURUMDA? 

Girgin’in DSİ hatları ile ilgili verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından DSİ müfettişleri tarafından soruşturma yürütüldüğü cevabı verilmişti. Bu soruşturma hakkında bilgi isteyen vekil Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine şu soruları yöneltti; 

"1-Bakanlığınız Strateji Geliştirme Başkanlığının 24.06.2019 Tarih ve 369 Sayılı yazısı ekinde iletilen 7/8437 Esas Numaralı yazılı soru önergesi ilişkin cevabi görüşte; DSİ Müfettişlerince yürütülen soruşturmanın devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir. Geçen 2 yıl içinde soruşturmalar neticelendirilmiş midir? Soruşturma tamamlandı ise patlamaların sebepleri ve sorumluları tespit edilebilmiş midir? 

2-“Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu Projesi İçme Suyu Tesisleri ve İsale Hattı 1 Kısım İnşaatı Ayıplı HDPE Hatların Yüklenicinin Namı Hesabına Yaptırılması” adı altında 2020/63767 İhale Numarası ile EKAP’ta yayımlanan ancak, 02.06.2020 günü saat 10:00’da yapılması planlanıp son anda iptal edilen ihale, DSİ Müfettişlerinin raporu gerekçe gösterilerek mi düzenlenmiştir? Hangi sebep ile iptal edilmiştir? İhalenin adından dahi anlaşıldığı üzere imalatların ayıplı olduğu ve yüklenici kusuru olduğu belirlenmiş ise Bakanlığınız hangi sebeplerle gereğini yapmamaktadır? 

3-Bakanlığınız Strateji Geliştirme Başkanlığının 24.06.2019 Tarih ve 369 Sayılı yazısı ekinde iletilen 7/8437 Esas Numaralı yazılı soru önergesi ilişkin cevabi görüşte özetle; işletmeci kuruluşun SCADA otomasyon vasıtası ile hattı işletmediğinden kusurlu olduğu, yataklama gömlekleme işlemlerinin DSİ personeli tarafından hassasiyetle takip edildiği ve yataklama gömlekleme malzemelerinin proje kesitine hassasiyetle takip edilmiş olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Müfettişlerce yapılan soruşturmada bu bilgiler tevsik edilmiş midir aksi yönde tespitler yapılmış mıdır? 

4-İşletmeci kuruluş tarafından Bodrum 2’nci Sulh Hukuk Hakimliğinde açılan delil tespiti davasında, CTP hatların çok sayıda noktasında yapılan çalışma sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, 7/8437 Esas Numaralı yazılı soru önergesi ilişkin cevabi görüşün aksine; boru seçiminin hatalı olduğu, yataklama-gömleklemenin uygun kesitler ve malzeme ile yapılmadığı ayrıca, işletmeci kuruluşun kusurunun olmadığı hususlarının tespit edilerek delillendirildiği iddiaları doğru mudur?  İddialar doğru ise CTP hatların yenilenmesi çalışmalarına halen neden başlanmamaktadır ve bugüne kadar oluşan zararların tazmini adına Bakanlığınızca gerekli işlemler yürütülmekte midir? 

5-Günümüze kadar hangi içme suyu isale hattı projelerinde CTP cinsi boru kullanılmış olup bunlardan farklı boru tipine geçişi yapılarak yenilenmek zorunda kalınan hatların kamuya maliyeti ne kadardır? Afyon örneğinde olduğu gibi diğer projelerde yenileme çalışmaları ivedilikle yapılmışken Bodrum İlçemiz neden cezalandırılmaktadır? 

6-2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında 2004 K05-665 numaralı “Bodrum İçmesuyu” isimli proje için DSİ Genel Müdürlüğü’ne 10 Milyon TL. ödenek tahsis edilmiştir. İnsanların can ve mal güvenliğini riske atan CTP, devamlı arızalanarak su kesintilerine sebep olan yolları köstebek yuvasına çeviren HDPE hatların; mevcut ödenek ve tahsis edilecek ilave kaynaklarla turizm sezonu öncesinde yenilenmesi amacıyla Bakanlığınızca gerekli işlemlere başlanacak mıdır?"