Eğitim Sen’den Seçmeli Ders Tepkisi

Eğitimsen Bodrum Temsilciliği ve Velid-Der, zorunlu seçmeli ders ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yönlendirmeleri ile okul idarecilerinin ders seçim sürecine müdahale ettiği ve öğrencilerin din derslerini seçmeye zorlandığı iddia edildi.

Eğitim Sen’den Seçmeli Ders Tepkisi

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği ve Veli-Der'in “Zorunlu Seçmeli Ders” konusunda yaptığı ortak basın açıklamasında, seçmeleri ders konusunda siyasi ve ideolojik yönlendirme yapıldığı iddia edilerek, bu tutumun karşısında oldukları ve seçmeli ders seçimi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı. İlk olarak Eğitim Sen’in basın açıklaması Şükriye Akengin tarafından okundu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek görüyoruz ki, iktidar geçmişte yaşadığı kötü tecrübeden hala ders almamıştır. İktidarın milli eğitim politikalarını belirlemede dayanak olarak kullandığı vakıf, dernek ve cemaatler yaptıkları protokoller mahkeme kararı ile defalarca iptal edildiği halde hala kendilerini yasaların üzerinde görmekte ve öğrencilerimizin gelecekleri ile eğitim faaliyetleri üzerinde karar alma haklarını kendilerinde bulmaktadırlar. Seçmeli ders adı altında zorunluya dönüştürülen dini içerikli dersler için öğretmen yetersizliği bahane edilerek cami hocalarının okullara girmesine olanak tanınmaktadır. Bodrum müftülüğü de eğitime müdahil edilmiş ve Cuma hutbelerinde imamlar aracılığıyla velilere dini içerikli derslerin seçilmesi yönünde telkinlerde bulunulmuş, veli üzerinde manevi baskı oluşturulmaya çalışılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda eğitimde yoğun siyasal kadrolaşmanın ve yandaş atamaların bir sonucu olarak bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, din eğitimi derslerini içeren zorunlu paketler hazırlaması, öğrenciler adına seçim yapması ve sadece seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ etmesi gibi durumlar çokça yaşanmıştı. Velilerimizi ve öğrencilerimizi de bu tür dayatmalara karşı durmaya çağırıyoruz."

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliğinin basın açıklamasının ardından, veliler adına basın açıklamasını Nuri Alikoç okudu. Alikoç Veli-Der adına okuduğu basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere ders seçme, velisinin bilgisi dahilinde öğrenciye aittir. Sadece bu hakkı kendisi kullanmayan öğrenciler adına okul idaresi karar verebilir. 'Yeterli talep yok, derslik yok, öğretmen yok' vb yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir. MEB kendi hazırladığı yönetmelikle ters düşmemelidir. Seçmeli ders seçimi özgür bir seçim olmanın dışına çıkarılmamalı, seçmeli din dersleri de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürülmemelidir.

Öğrenciler ve veliler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Veli Der Bodrum Şubesi olarak ilgilileri uyarıyor, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Seçmeli ders haktır ve kullanılmayan hak hak değildir. Veli ve Öğrencilerimizi de haklarını korumaya davet ediyoruz. Bodrum genelinde ders seçimi konusunda sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizlere ulaşabilir.”