Eğitimdeki Taleplerini Açıkladılar...

Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği’nden yapılan basın açıklamasında 12-13 Ağustos tarihinde yapılan "Covid 19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Durumu" çalıştayından çıkan sonuç açıklandı. Açıklamada; kapatılan köy okullarının yeniden açılması, öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarının acilen karşılanması, covid-19’un meslek hastalığı sayılması gibi talepler dile getirildi.

Eğitimdeki Taleplerini Açıkladılar...

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Eğitim-Sen Bodrum Temsilciliği’nde yapılan basın açıklamasını, Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay okudu. Okyay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bodrum Eğitim Sen olarak bugün ilçe milli eğitim müdürüyle bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin eksiklikleri, öğretmenlerin karşılaştığı sıkıntılar, okulların durumu ve çözüm önerilerimizi ilettik. 2020'nin ilk yarısı itibariyle salgın nedeniyle eğitim sürecinde yaşanan zorunlu boşluk uzaktan eğitim ile kapatılmaya çalışılsa da yaşanan süreçte eğitim sistemi 18 milyon öğrenciyi ve 1 milyondan fazla eğitim emekçisini olumsuz etkilemiştir. Yaşanan sorunların çözümüne eğitim çalışanları dahil edilmemiştir. 

“KAPATILAN KÖY OKULLARI YENİDEN AÇILMALIDIR”

Eğitim Sen alanında uzman bilim insanları ve akademisyenler ile 12-13 Ağustos’ta "Covid 19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının Durumu" çalıştayı yapmıştır. Çalıştay raporunda okulların eksikleri, salgın koşullarında eğitim teknikleri, öğrencilerin ve eğitimcilerin durumu değerlendirilmiş, çözüm önerileri getirilmiştir. Yüz yüze eğitimin yeri doldurulamaz bir gerçektir. Ancak okulların açılmasıyla hastalığın yayılma olasılığı bilimsel olarak çok yüksektir. Çocuklarda, gençlerde hastalık seyri daha hafif olmakta ancak hem öğrenciler arasında hem de öğretmenlerde, velilerde, servis çalışanlarında, idareci ve temizlik personellerinde vaka artışı öngörülmektedir. Kalabalık sınıflar bölünmeli, okulun fiziki büyüklüğüne göre öğrenci alınmalı, sınıf sayıları 12’yi geçmeyecek şekilde planlanmalıdır. Atıl durumda olan kamu binaları yüz yüze eğitime seyreltilmiş olarak açılmalıdır. Taşımalı eğitimden ve birleştirilmiş sınıf uygulamasından vazgeçilmeli, kapatılan köy okulları yeniden açılmalıdır.

“ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİK İHTİYAÇLARI ACİLEN KARŞILANMALIDIR”

Öğrencilerden kalp hastası, diyabet hastası olanlar belirlenmeli, öğrencilerin birlikte kaldığı ailelerde kronik hastalığı olanlar tespit edilerek "öğrenci risk değerlendirmesi" yapılmalıdır. Uzaktan eğitimin verimli ve kaliteli yapılabilmesi için öğrencilerin bilgisayar, internet paketi, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik ihtiyaçları acilen karşılanmalıdır. Anne- babası işe gitmek zorunda olan öğrenciler canlı derse, EBA'ya girmede zorlanıyorlar, aileden biri iş yeri tarafından izinli sayılmalıdır. Teknolojik eksikliği olan çocuklar için "İnternet erişim noktaları" aktifleştirilmeli, yaygınlaştırılmalıdır. EBA Destek Noktaları işlevleştirilmeli, çoğaltılmalı, kulaklık, bilgisayar gibi ekipmanların hijyeni sağlanmalıdır. Ücretsiz maske verilmelidir. Gelişim çağındaki öğrencilerin bilgisayar karşısında geçireceği zamanı azaltmak için canlı ders saati düşürülmelidir. 

Çocuk Nöroloji uzmanları bu konuda uyarıda bulunuyor. İlk 3 yaş hiç ekran ilişkisi olmamalı, 3 yaş sonrası ergenlik dönemine kadar toplam günlük 1 saat, ergenlik ve sonrası toplam 2 saati geçmemelidir. Olumsuz etkileri baş ağrısı, dikkat eksikliği, agresiflik, uyku kalitesinde bozulma, bazı ileri durumda ise epilepsi, tik bozuklukları görülmektedir.

Pandemi döneminde daha fazla önem arz eden kadro açıkları giderilmeli, ücretli sözleşmeli ayırımı olmadan tüm eğitim çalışanları kadrolu alınmalıdır. Canlı ders tanımlamaları daha programlı, çok önceden ve sabit bir program yapılmalıdır. Hafta da 6 gün ve sabah 08.30, akşam 20.20 olması çok uzun bir süre aralığı, öğretmenlerde mutsuzluğa ve kaygıyla neden olmaktadır. Ek ders ile ilgili yeni düzenlemeye ihtiyaç vardır, bu koşullarda maaş karşılığı zor doldurulacağından ekonomik kayıplar motivasyonu düşürecek, hak kayıpları olacaktır. 

“COVİD 19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALIDIR”

Bazı kesimlerin bilinçli şekilde öğretmenlerin çalışmadan para kazanmak peşinde olduğu ve bunun için okulların açılmasını istemedikleri gibi haksız ve yıpratıcı bir görüşü ısrarla savunuyor. Öğretmenler her koşulda çocuğun üstün yararını gözetir. Yüz yüze eğitim bir an önce başlamalı ancak önlemler alınmalı, eksiklikler giderilmelidir. 24 Ağustos'da mesleki çalışmalar yapılmadan önce katılacak tüm personele Covid testi yapılması gerekirdi. Seyreltilmiş sınıflara ek öğretmen ataması yapılmamıştır. 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenler 21 ve 22 Eylül'de yüz yüze eğitim yaptılar, onların yerine daha önceden öğretmen görevlendirmesi yapılması gerekirdi geç kalındı. Covid 19 meslek hastalığı sayılmalıdır. Okulöncesi sınıflarına bir an önce çocuk gelişimi mezunu kadrolu personel alınması bu süreçte zorunluluktur.

“YETERLİ SAYIDA KADROLU PERSONEL ALINMALIDIR”

Okullarda temizlik personellerinin 22 Eylül'de başlaması okulların hijyeni açısından olumsuzluk yaratmıştır. 24 Ağustos'da öğretmenler okullara döndü ancak birimlerin temizliğini yapacak personel yoktu. Temizlik personelinin 9 Haziran'da işinin sonlandırılması da dönem sonunda sıkıntı yaratacaktır. Kesintisiz, yeterli sayıda kadrolu personel alınmalıdır. Okullarda iş yeri hekimliği ve iş yeri hemşireliği oluşturmak bu süreçte çok önemlidir. Hijyen malzemeleri, maskeler velilerden para toplanarak ya da velilere liste vererek değil bakanlık tarafından ücretsiz karşılanmalıdır. Salgın döneminde eğitimin verimli, nitelikli ve sağlıklı yürütülebilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yerelde bulunan eğitim sendikalarının, yerel yönetimlerin, STK’ların, siyasi partilerin ve veli derneklerinin yer aldığı bir izleme komisyonu kurulmalı ve süreç bu komisyon tarafından yürütülmesi acil ihtiyaçtır. İlçe milli eğitim oluşturmadığında Eğitim Sen Bodrum Temsilciliği olarak çalışma başlatacağımızı bildiriyoruz. 

“ARKADAŞLARIMIZ BİR AN ÖNCE GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER”

Bodrum ilçemizde 8 öğretmen, 3 sağlık çalışanı, 1 büro çalışanı KHK ile hukuksuzca, hiçbir gerekçe olmadan, soruşturma ya da davaları yokken işlerinden ihraç edildiler. Kurulan OHAL komisyonu oyalama komisyonuna dönmüştür. 4 yıldır adaletin uygulanmasını beklemekte arkadaşlarımız. Bir an önce görevlerine iade edilmelidirler."