Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:46:38' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:46:38' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=492checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=492update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656458

ERKE MUCİZE BULUŞ MU'

Emekli Tümgeneneral Çetin Uğural'ın 'Bilimsel düşüncenin gücü' sloganlı reklam kampanyasıyla...

ERKE MUCİZE BULUŞ MU'
Emekli Tümgeneneral Çetin Uğural'ın 'Bilimsel düşüncenin gücü' sloganlı reklam kampanyasıyla merak uyandıran ve geçtiğimiz günlerde 'yakıt gerektirmeyen kuvvet makinesi' olduğu açıklanan buluşu Erke hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Peki vatandaş Erke hakkında ne düşünüyor' Sokakta mikrofon uzattığımız vatandaşlardan biri Erke'yi ilk defa duyduğunu söylüyor, ama yorum yapmaktan da geri kalmıyor ve 'Destek görürse faydalı olur' diyor. Cihazla ilgili haberleri gazeteden takip ettiğini söyleyen başka bir vatandaş ise cihazdan umutlu. 'Geçmişte bir Urfalı lastik patlamasını engelleyen köpüğü bulmuştu. Kimse destek olmadı, o da Almanya'da gerçekleştirdi projesini' diyerek desteğin şart olduğunu söylüyor. Erke'yi sorduğumuz genç de cihazın başarılı olabileceğine inanıyor ve makine piyasaya çıktığı takdirde enerji ihtiyacının ve buna bağlı olarak savaşların da azalacağını dile getiriyor.