Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 12:17:52' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 12:17:52' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=500checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=12 and campaign_id=500update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658443

Eski İmar Müdürü Hakkında İddianame!

Bodrum Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili Haluk Aytı hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Eski İmar Müdürü Hakkında İddianame!

Bodrum'da Emin Çakıroğlu adlı vatandaşın, 2014-2016 yılları arasında, Bodrum Belediyesi'nden elektrik ve su aboneliği ile ilgili aldığı 62 adet evrakın bazılarında oynama, bazılarında ise sahtecilik yapıldığı iddiası ile başlatılan inceleme sonunda İçişleri Bakanlığı; dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri Haluk Aytı ve Gamze Esedoğlu hakkında "Soruşturma İzni Verilmesine" karar vermişti. 

KOCADON, USLU VE ESEDOĞLU İTİRAZ ETTİ

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan bu gelişmenin ardından Mehmet Kocadon, Taner Uslu ve Gamze Esedoğlu karara itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi, yapılan itirazı kabul ederek Mehmet Kocadon, Taner Uslu ve Gamze Esedoğlu hakkında verilen soruşturma iznini kaldırdı. "Soruşturma İzni Verilmesine" itirazda bulunmayan Haluk Aytı hakkında ise iddianame hazırlandı. 

HALUK AYTI, SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hakkında ön inceleme yapılan Bodrum Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Haluk Aytı, 26 Nisan 2021 tarihinde verdiği ifadesinde iddiaları redderek "Bahse konu olan elektrik ve su bağlanması ile alakalı yazılan yazıları 3194 sayılı imar kanununun geçici 11. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yaptım, Her ne kadar konu Aydem ve Sular idaresi ile alakalı olsa da Belediye olarak bizi de kullanmalarına katılmasam da yukarıda belirttiğim kanun maddesi ile yazdım. İmar müdürlüğü görevim 31.08.2014 yılında bitmiş. Ancak başkanlığın kurmuş olduğu kurumlar arası ilişkiler bürosunda 1 yıl kadar daha çalıştım. Bu zaman içerisinde hatırladığım kadarı ile vatandaşa yardım amacı düşüncesi ile 8 ve ya 10 adet daha elektrik yazısı yazmış olabilirim.” dedi.

Aytı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. 

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Eski Müdür Vekili Haluk Aytı’nın Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 26.08.2014 tarihinde ayrıldığı, ancak Haluk Aytı’nın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra 24.09.2014 tarih ve 33330, 33329, 33331, 33334 sayılı yazıları, Aydem A.Ş.'ye elektrik aboneliği, Muski'ye su aboneliği tesis edilmesi için görevi sona erdikten bir ay sonra imzaladığı, 

Bununla birlikte Haluk Aytı tarafından binalara su ve elektrik aboneliği tesis edilmesi gerekçesiyle yazılan yazıların konusu olan binaların su ve elektrik hizmetlerinden faydalanma hakkını kazanabilmesi için 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair her hangi bir uydu kaydı veya başka belge temin edilemediği, bu nedenle yazıların konusu olan binalar inşa edilmediği halde, sanki binalar varmış gibi değerlendirilerek gerçeğe aykırı otuz beş adet yazıları gerçeğe aykırı olarak düzenlediği, 

Şüphelinin Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli olduğu dönemde Kurumlara gönderilen yazılarda imza yetkisi olmadığı halde ve bu görevinden ayrıldıktan sonra da görev alanına girmediği halde gerçeğe aykırı olarak evrakları doldurduğu ve imzaladığı, böylece görevi gereği düzenlemeye yetkili olmadığı belgeleri sahte olarak düzenlemek suretiyle gerçekleştirdiği eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nın 204/1, 43. maddelerinde düzenlenen resmi belgede zincirleme sahtecilik suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, Şüphelinin yargılaması mahkemede yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına ve adli emanetin 2020/86 ve 2019/1195 sırasında kayıtlı evrakların dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

Aytı’nın yargılanmasının ne zaman başlayacağının ilerleyen günlerde belli olacağı öğrenildi.