Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 09:49:40' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 09:49:40' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=392checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=09 and campaign_id=392update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658335

GEKA İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı�ndan...

GEKA İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı�ndan yararlanmak isteyenlere Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mesleki Eğitim Merkezinde proje yazma eğitimi verildi.

Toplam bütçesi 16 milyon Türk Lirası olan programla ilgili geçtiğimiz ayda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmişti.

Proje yazma eğitimi ile ilgili bilgi veren GEKA Program Yönetimi Birimi Uzmanı Gökhan Dinç, destek programını tanıtımının ardından proje yazma eğitimlerine başladıklarını kaydetti. Bu eğitimlerin esas amacının bölgede proje yazma kapasitesini artırmak aynı zamanda proje yazma kültürünü de geliştirmek olduğunu söyledi. Dinç � Eğitime katılanlar arasında KOBİ�lerden, belediye çalışanlarından, sivil toplum kuruluşlarından gelenler var. Yani birçok yerden katılım gerçekleşti. 2 günlük bir eğitim verdik ve uygulamalarla bunu pekiştirip bitireceğiz� dedi.

44 kişinin eğitime katıldığı öğrenilirken proje destek programına başvuruların 10 Şubat 2011�de sona ereceği belirtildi.

Başvuruların ardından değerlendirme sürecinin başlayacağını ifade eden GEKA Program Yönetimi Birimi Uzmanı Gökhan Dinç, �Bu sürenin sonunda proje yarışması gibi bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaklar. Bu eğitimlerin sonunda onlara sertifika veriyoruz ki bundan hem bu süreçte hem de bundan sonraki süreçte projelerini yazabilsinler. Bu sadece bir yıllık bir yıllık süreç değil. GEKA var olduğu sürece devam edecek. Bu şekilde biz onlara destek veriyor, rehberlik ediyoruz. İşletmeler açısından baktığımızda işletmelerin rekabet gücünü artırmak üzerine proje yapma yönündeler. Ara sıra Ar-ge projeleri de görebiliyoruz. Belediyeler daha çok küçük ölçekli alt yapıdan başvurma niyetindeler. Bölgelerinin alt yapı imkânlarını ve yaşanabilir çevre olanaklarını geliştirmek için bunu yapıyorlar� dedi.

Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çoban ise Bodrum�da yeni ufuklar açabilmek, yeni düşünceler oluşturabilmek için, Bodrum esnafına, çalışanlara yönelik bu tip eğitimlere, çalışmalara katkıda bulunduklarını söyledi. Müdür Ali Çoban proje yazma eğitimlerine ev sahipliği yapmak konusunda ise şunları söyledi:

� GEKA�nın faaliyetleri ile ilgili irtibata geçtik. Yer problemleri konusunda yardımcı olmak istedik ve buna talibiz dedik. Bodrum esnafına, Bodrumlulara yararlı olacaksa biz bunda varız dedik. Bu çalışma konusunda gerekli izinler alınarak, okulumuz aracılığı ile yer sorunu halledildi� dedi.

GEKA İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Toplam bütçesi 16 milyon Türk Lira�sı olan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, kar amacı güden kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve küçük ölçekli altyapı projelerini kapsıyor.

Muğla, Aydın, Denizli illerini kapsayan iktisadi kalkınma mali destek programında 16 milyon TL�nin, 7 milyon Türk Lirası kar amacı güden kuruluşlara, 3,3 milyon Türk Lirası kar amacı gütmeyen kuruluşlara geri kalan 5,7 milyon Türk Lirası da küçük ölçekli alt yapı projelerine yönelik olacak.