RES’lere Yürütmeyi Durdurma

Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi'nde kurulmak istenen Rüzgar Elektrik Santrali(RES) Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için mahalle muhtarlar tarafından açılan dava ile ilgili bir gelişme yaşandı. Muğla 1. İdare Mahkemesi ÇED Olumlu kararı ile ilgili yürütmenin durdurulması kararını verdi.

RES’lere Yürütmeyi Durdurma

Güvercinlik Mahallesi, İzin Tepe, Moralıncı Tepe, Sivri Tepe, Ardıç Tepe, Küçüktırman Tepe, Düz Tepe, Denizgören Tepe ve Kocasarnıç Tepe mevkilerinde kurulması planlanan Güllük Rüzgar Enerji Santrali ve Enerji İletim Hattı Projesi ile ilgili olarak yürütülen ÇED sürecine ilişkin verilen ÇED olumlu kararı, bölge sakinleri ve çevrecilerin tepkisini çekmişti. 

Çamlık, Yalıçiftlik ve Kumköy mahalle muhtarlarınca karar yargıya taşınarak bölgede yapılması planlanan santralin çevreye vereceği zararların önceki Mahkeme kararlarıyla ortaya konulduğu, taşınmazın orman alanında kaldığı, alanda kültür varlıklarının bulunduğu, bu nedenle santral için uygun olmadığı ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmişti. 

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davada karar yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Muğla 1. İdare Mahkemesi “Dava konusu karara istinaden proje kapsamında ruhsat düzenlenmesi ve/veya inşaata başlanılması söz konusu olabileceğinden hukuka aykırılığı yukarıda belirtilen gerekçe ile ortaya konulan dava konusu işlemin yürütülmesi halinde telafisi güç ya da imkansız zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması hâlinde telâfisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 28/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” denildi. 

Bodrum Çevre Platformu avukatı Remzi Kazmaz, RES projesine karşı verdikleri mücadeleden 3’üncü kez zaferle ayrıldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Çevre Bakanlığın verdiği olumlu ÇED raporu kesinlikle doğru bir karar değildir. Çevre bakanlığından bir kez bile bu yerlerle ilgili bir keşif yapılmamış rapor yazılmamış ama değerli bilim adamlarının bu konuda yazılmış yüzlerce sahife tutan bilimsel raporları vardır. Toplam 25 kişiden oluşan ve her biri kendi alanında uzman bilim adamlarının hepsinin ortak bir noktada birleşerek karar verdiği raporda açıkça yazdığı gibi bu alanlar arkeoloji SİT alanlarıdır. Birçok tarihi ve kültürel varlığa ev sahipliği yapıyor, bu alanlar önemli orman alanları statüsüne giriyor. Kesilemez ve özenle bakılması gereken bu alanlara RES direkleri kurulamaz diye altını çizerek yazdıkları 3 ayrı bilirkişi raporu var.

En önemlisi bahse konu alanda ve tepelerde bu rüzgar gülleri döndürebilecek rüzgarın olmadığı yılın çoğu zaman bu pervanelerin dönmesi olamayacağını da açıkça belirtmelerine rağmen hem çevre bakanlığının hem de adı geçen şirketin bu alanlar üzerindeki düşüncesi nedir?

Tabi aklımıza hemen Yalıkavak Geriş’te kurulan RES’ler geliyor. Yalıkavak’ta RES şirketi 10 milyon m² alanı acele kamulaştırma yoluyla Kamulaştırarak bu alanların üzerine RES kurmuştu ama sadece bir milyon m² üzerine kurulmuştu. Pekala, geri kalan 9 milyon m² ‘yi ne yapacaksın diye sorduğumuzda şirkete ve yetkililerine bugüne kadar bunun cevabını alamadık. Şimdi yine soruyorum Güvercinlik’te RES kurmak isteyen şirkete 40 km denize nazır bu alanda sahi siz RES mi kuracaktınız. Ya da dünyaca ünlü golf sahalarına komşu olan bu alanlara villalar, otellermi açacaktınız. Biz RES’lere karşı değiliz ama kuruldukları yerlere karşıyız o nedenle RE’ ler Bodrum için uygun yerler değil kaldı ki bu RES’lerden elde edilecek enerji Bodrum’da iki büyük oteli ancak çalıştırabilir. Bu nedenle Bodrum’u RES çöplüğüne dönüştürmeye gerek yok, diğer yandan RES’ler halkın yaşam alanlarının üzerine kuruluyor. El insaf bu insanlar gece gündüz RES’lerin çıkardığı insan psikolojisini bozan o sesleri dinlemek zorunda mıdır?”

Kazmaz son söz olarak yetkililere seslenerek’’ Bodrumun üzerinden ellerinizi çekin şirketlere ÇED raporu verirken iki kere düşünün. Bodrum tarihi ve kültürel bir kenttir. Bodrum geleceğimiz Bodrum dünyaya açılan bir pencere Bodrum uygarlıkların yol kavşağı Gelin Bodrumun Silüetini, Kültürel yapısını antik geçmişini denizini kumunu koruyalım. Bodrumu Dünya Turizm ile buluşturalım. İnanın devlet daha çok gelir kazanır.

Bodrumda son günlerde yalan ve talan politikalarınıza son verin. Bodrum halkı Bodrumda, Gökova da, Mazıda, Çökertmede, Örende RES istemiyor. Amacı Kolay yoldan para kazanmak isteyen şirketlerin kirli amaçlarına alet olmayınız.