Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 09:00:21' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 09:00:21' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=500checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=09 and campaign_id=500update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657463

Halka Kapalı Parkı Gündeme Taşıdılar

Bodrum Kent Konseyi tarafından her ay gerçekleştirilen “Kente Karşı İşlenen Suçlar” toplantısında bu ay Torba Mahallesi’ndeki 'Usuluk Tabiat Parkı' gündeme alındı.

Halka Kapalı Parkı Gündeme Taşıdılar

Otel yapımına başlandığı andan itibaren Bodrum kamuoyunun ve çevrecilerin tepkisine neden olan tahsis ile ilgili “Halka açık mesire alanının ranta teslim edilme hikayesi” ismi verdiği sunum yapan Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Çiğdem Erko, parkın plan değişikliği yapılarak yapılaşmaya açıldığı sırada yasal süreçlerin mürcaat edilmeyerek kaçırıldığını ve dönemin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından itirazda bulunulmadığını da sözlerine ekleyerek şöyle dedi:

“Bu planlar 1/100.000’lik planlara aykırı idi. Bu nedenle, o süreçte, itiraz takvimini dikkatlerden kaçırmak için olsa gerek, bu planlar, ilgili Bakanlığın il müdürlüklerinde asılmamış, adeta çekmecelerde saklanmıştır. Çünkü bu planlar “%20 emsal kır evleri yapılabilir" lejantı getirmiş ve yapılaşmanın önü açılmıştır. Bu “kır evleri” de 150-250 m2 tabanlı-havuzlu süper lüks villalardır. Keza, Bodrum Belediyesi, görevlendirdiği Şehir Plancısı tarafından verilen "uyumsuzdur" raporuna rağmen yasal süreci geçirmiş ve plan itirazını yapmamıştır.

13.08-13.09.2012 tarihleri arasında askıda kalan bu planlara sadece 1 itiraz yapıldı. İtirazı yapan; TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesidir. Bu itiraz hem Çevre Bakanlığı, hem Bodrum Belediyesine yapıldı. Çevre Bakanlığı’na yapılan itiraza yanıt jet hızıyla, 6 gün sonra geldi ve reddedildi.

“İMZA BAŞKAN MEHMET KOCADON TARAFINDAN ATILDI!”

Mimarlar Odasının itirazı üzerine Bodrum Belediyesi 10.10.2012 tarihinde inşaatı mühürledi ve yapı tatil zaptı düzenledi. Bu evrak Başkan Sayın Kocadon cezaevinde olduğundan vekil Sayın Dursun Göktepe tarafından imzalandı. 15.10.2012 tarihinde Mimarlar Odası bu projeye ilişkin MD-ÇED raporu düzenledi, yatırımcısına, ilgili tüm idari birimlere göndererek, usulsüzlükleri ve çekincelerini paylaştı, kamuoyuna da duyuruldu. Ancak Bodrum Belediyesi tarafından 07.11.2012 de yeniden yapı ruhsatı verildi ve inşaat devam etti. Bu imza da Başkan Mehmet Kocadon tarafından atıldı.”

“TABİAT PARKLARINDA ALINAN YAPI KAYIT BELGELERİ GEÇERSİZDİR”

Sürecin devamında hem inşaatın, hem de ruhsat iptali başvurularının sürdüğünü dile getiren Erko, 2013 yılında projeye dönemin Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un katılımıyla görkemli bir açılış yapıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ruhsatların iptali sürecine paralel olarak şirket, gerek orman arazisindeki, gerekse Tabiat Parkındaki yapılar için Yapı Kayıt Belgesi (96+33=129) almak suretiyle kaçak yapıları yasallaştırmak istemiştir. Oysa; Orman arazisi ve doğal sitlerde, koruma alanlarında ve Tabiat parklarında alınan yapı kayıt belgeleri geçersizdir. Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği 27.10.2020 tarihinde bu belgeleri ekine koyarak Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne konu ile ilgili yazı yazmış, ancak herhangi bir yanıt alamamıştır.”

“DAVALARIN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ”

2014 yılından beri Usuluk Tabiat Parkı ile ilgili açılan davaların kazanıldığını dile getiren Çiğdem Erko, “Sonrasında açılan ‘esastan incelemesi yapılması beklenen yürütmeyi durdurma kararı’, kazanılan, istinafça onanan ve yüksek mahkemenin onayına sunulan 'ÇED gerekli değildir kararı’ ve 2022’de ‘Turizm Konaklama Tesisi Proje Revizyonu‘ projesi için alınan ÇED gerekli değildir için açılan kararın iptali ve yürütmeyi durdurma’ davalarının sonuçlarını beklediğimizi, haklı mücadelemizin yasal olarak sürdürüldüğünü duyurmak istiyoruz.” dedi. 

Proje ile ilgili verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) gerekli değildir kararına Mimarlar Odası Bodrum Şubesince yapılan itirazın yargı sürecinin devam ettiğini belirten Çiğdem Erko, “Yüksek mahkemenin dediği geçerli. Beklenen yapılan binaların yıkılmasıdır. Bu uygulanır mı, buna kim cesaret eder, hele ki bu iktidarın yönettiği bir ülkede bu gerçekleştir mi, tabi ki çok umutlu değiliz. Ama elimizde en azından böyle bir karar olması önemli. Önümüzdeki süreç ne getirir bilemiyoruz.” şeklinde konuştu.