Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:40:04' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:40:04' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=453checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=453update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656457

HUKUK HAKLILIĞIMIZI TEYİT ETTİ

Bodrum Belediyesi tarafından “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” olmadığı...

HUKUK HAKLILIĞIMIZI TEYİT ETTİ
Bodrum Belediyesi tarafından “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde mühürlenen Kent Medya Grubu hizmet binası ile ilgili başlatılan yasal süreçte Muğla 1. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından 8 Ekim 2009 tarihinde 2009/2700 esas numarası ile alınan kararda “ İşlemin işyeri kapatma ve faaliyetten men’e ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği” gerekçesiyle yürütme durduruldu.
Kent Medya Grubu Avukatı Nuray Özcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin yapmış olduğu işlemin anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Bodrum Belediye Encümenince alınan 10 Eylül tarihli para cezasına ve kapatmaya ilişkin karar usule, yasaya ve anayasaya aykırı bir karar. Kent Medya Grubu, tüm işlemleri; radyo ve televizyonların kuruluşları ve yayınları hakkındaki kanuna tabi tüm işlemlerini yasal olarak yöneten bir medya kuruluşu. Şu an itibariyle Bodrum’da faaliyet gösteriyor. Buna yönelik alınan para cezası ve iptal kararının hiçbir yasal dayanağı ve hukuki gerekçesi yok. Bu konuda anayasanın emredici kuralları mevcut. 30. Maddesi aynen kanununa uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan ve basımevi ve eklentileri ile basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz amil hükmünü taşımakta. Anayasanın 28 maddesi, 2. fıkrasına göre 'Devlet, basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak tedbirleri alır' hükmünü taşımakta. Basın kanununun 8. maddesine göre beyannamedeki bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda Cumhuriyet Savcılığı ilgiliyi uyarıp eksikliklerin düzeltilmesi için 2 hafta süre verir. Bu süre zarfında düzeltilmez ise asli ceza mahkemesinden, yayının durdurulmasını talep eder.' hükmünü taşımakta."

Halkın Haber Alması Engellendi

Kent Medya Grubu Avukatı Nuray Özcan, tüm bu yasalara rağmen yapılan bu uygulamanın halkın haber alma özgürlüğünü engellediğini belirterek, “Bu maddeler göz önüne alındığında süreli yayınların veya televizyon yayınlarının herhangi bir ikaza ve tebliğe ihtiyaç duyulmadan yargı kararı alınmadan engellenmesi ki burası çok önemli; hem anayasamıza hem kanunlarımıza aykırı, hem de telafisi zor bir karar olup halkın haber alma özgürlüğünü engelleyen bir karardır. Bu yüzden yayın kuruluşlarının yayınları; beyannamelerindeki yer, mekan, zaman ve doğru içerikte olmaması halinde -buna imara aykırılık da dahil- faaliyetlerinin men'i ancak doğrudan ya da Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile malinin Asli ceza mahkemesi talep edilebilir. Bu yüzden Bodrum Belediye Meclisi tarafından alınan karar, yasaya aykırı bir karardır. Bunun üzerine tarafımızca idari mahkemesine iptal davası açıldı ve idari mahkemesi çok doğru bir kararla yürütmenin durdurulması kararını aldı. Yayın kuruluşlarının yayınları ancak ve ancak mahkemece engellenebilir, diğer hiçbir merci bu yetkiye sahip değildir” dedi.
Mahkeme tarafından alınan bu kararla Kent Medya Grubu'nun haklılığı bir kez daha ortaya çıktı.
Kent Medya Grubu, bundan sonra da doğru, tarafsız ve biat etmeyen tavrını sürdürmeye devam ederek halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacaktır.