İcra ve iflas İşlemleri Durduruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameye göre bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar İcra ve İflas Takip işlemleri durduruldu.

İcra ve iflas İşlemleri Durduruldu!

Kararnameye göre, corona virüsü salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ile bu takiplere ilişkin sürelerin durdurulmasına karar verildi. Hükümleri Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamenin detayları şöyle; 

"Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVİD-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; işbu kararın yayımı tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ile bu takiplere ilişkin süreçlerin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

İcra ve iflas daireleri tarafından, daha önce satış günü ilan edilmiş mal ve hakların artırma gününün durdurma tarihleri içinde kaldığı durumlarda, bu mal veya haklar için 30/04/2020 tarihinden sonra yeni bir talep aranmaksızın satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) İcra Malları Elektronik Satış Portalında Yapılır.

Bu Karar yayımı tarihinde yürülüğe girer. Bu karar hükümlerini Adalet Bakanı Yürütür."