Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:37:48' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:37:48' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=453checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=453update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656457

İFLASLARIN OTELLERE MALİYETİ 50 MİLYON DOLAR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut sektörde son dönemde...

İFLASLARIN OTELLERE MALİYETİ 50 MİLYON DOLAR
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut sektörde son dönemde peş peşe yaşanan iflasları değerlendirirken, iflasların en ağır yükünü konaklama tesislerinin çektiğini belirterek, "Otellerin iflas edenlerin kiminden 10 bin kiminden bir milyon alacağı var" dedi. Ukrayna'dan turist gönderen Karya tur ile İngiltere'den turist gönderden Goldtrail'in iflaslarının sektörde yarattığı sarsıntılar ve bunun neden olduğu tartışmalar devam ediyor. Peş peşe yaşanan iflasları değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, iflas edenlerden yalnız son ikisinin konaklama tesislerine 50 milyon dolar maliyeti olduğunu söyledi. TÜROFED Başkanı Ahmet Barut, son dönemde yaşanan iflasların genellikle yüksek sayıya oynama anlayışından kaynaklandığını belirterek, "Kâr yerine yüksek sayıya endeksli anlayış sahiplerini iflas ettirirken sektörün her kesimine zarar veriyor" dedi. Barut, Türkiye'de ve diğer ülkelerde artan iflasların önemli nedenlerinden birinin de "Kimi tur operatörlerinin kâr marjlarını düşürüp, sürümden kazanma mantığıyla kendilerini sayıya endekslemelerinden kaynaklandığına" dikkat çekerek "Dünyanın her yerinde maliyetler, kâr marjları belli iken sürümden kazanayım derseniz sonunuz böyle iflas oluyor" dedi. TÜROFED Başkanı Barut, iflas eden firmalardan otellerin kiminin 10 bin dolar, kiminin bir milyon dolar alacağı olduğunu belirterek, "Bu alacaklar mahkemeye taşınacak ama tahsil şansı az" dedi. Barut yaşanan iflas olayları nedeniyle otellerin tur operatörlerine açtığı kredileri durdurup krediye dayalı ilişkiye son verme taleplerini gündeme getirdiğini; bunun ise küçük operatörlerin sonu olacağını söyledi.