Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 10:46:32' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 10:46:32' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=329checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=10 and campaign_id=329update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657523

İHALE TAMAM SIRA YAPIMDA

Bitez Saldır Şeyh Sokak'taki fosseptik atığı rezaleti ortadan kalkacak. Kanalizasyon...

İHALE TAMAM SIRA YAPIMDA
Bitez Saldır Şeyh Sokak'taki fosseptik atığı rezaleti ortadan kalkacak. Kanalizasyon bağlantılarının yapılması için ilk aşama ihalesi yapıldı. Siteler, Türbe ve Karya caddeleri ile 1564 sokakta yaşanan kanalizasyon problemini çözmek için Bitez Belediyesi'nde ilk aşama proje ihalesi yapıldı. Bitez Belediyesi İmar ve Fen Amiri Özden Özdöver, ilk aşamada sokaklara taşan fosseptik atıklarını önlemek için gerekli yerlerde kanalizasyon bağlantıları yapacaklarını söyledi. Yapılacak işin maliyeti 150 bin YTL olacak. Çalışmaların Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.