İnşaat Sektöründe Büyük Daralma!..

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

İnşaat Sektöründe Büyük Daralma!..

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ocak-Mart dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında, bir önceki yıla göre bina sayısı %42,5, yüzölçümü %37,7, değeri %19,8, daire sayısı %45,9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 19,7 milyon m2 iken bunun 8,6 milyon m2'si konut, 7,6 milyon m2'si konut dışı ve 3,5 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 11,5 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,6 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 14,3 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile devlet sektörü ve 514 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 75 bin 183 dairenin 66 bin 223'ü özel sektör, 7 bin 902'si devlet sektörü ve bin 58'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3,6 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 1,4 milyon m2 ile Ankara, 1,2 milyon m2 ile Konya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Iğdır, Karabük ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre İstanbul ili 13 bin 668 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4 bin 375 adet ile İzmir ve 3 bin 783 adet ile Konya illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Karabük ve Bayburt oldu.

İmar Affı  İle Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %29,4 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin ise 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %10, yüzölçümü %29,4, değeri %66,7, daire sayısı %21,1 arttı. İnşaat ruhsatlarında büyük bir azalış olmasına rağmen İskan ruhsatındaki bu artışın kaçak yapılarla ilgili çıkarılan İmar Affına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 51,7 milyon m2 iken bunun 28,6 milyon m2'si konut, 12,2 milyon m2'si konut dışı ve 10,9 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 38,4 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 43,4 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7 milyon m2 ile devlet sektörü ve 1,2 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 245 bin 819 dairenin 219 bin 756'sı özel sektör, 21 bin 182'si devlet sektörü ve 4 bin 881'i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 12,3 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 5,5 milyon m2 ile Ankara, 2 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Batman oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 60 bin 657 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 19 bin 354 adet ile Ankara ve 11 bin 457 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Batman ve Ardahan oldu.

Muğla'da Durum Ne?

Muğla'da Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü ise 449.880 m² oldu. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 449.880 m² olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise 819.062 m² oldu.

Muğla genelinde 1.185 binaya yapı ruhsatı verilirken, 1.507 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 814.227.485 TL iken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri ise 1.571.692.862 TL oldu.

1.922 daireye yapı ruhsatı, 4.290 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 213.431 m² iken, yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 461.071 m² oldu.