SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-02-01" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-02-01 18:41:53' and `ac`.`end_time` >= '2023-02-01 18:41:53' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=445checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-02-01" and view_hour=18 and campaign_id=445update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1661161

İNTERNETTEN EDİNDİĞİNİZ HER BİLGİYE GÜVENMEYİN!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ömer Orçun Koçak, toplumumuzda düşük tehdidi,...

İNTERNETTEN EDİNDİĞİNİZ HER BİLGİYE GÜVENMEYİN!
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ömer Orçun Koçak, toplumumuzda düşük tehdidi, adet düzensizliği, çocuk sahibi olamama nedenleri gibi kadın doğumla ilgili pek çok konuda yanlış bilgilerin yaygın olduğunu söyledi. Muayenesine gelen hastaların gelmeden önce mutlaka bir internet araştırması yaptığını söyleyen Koçak, hastaların internetten edindikleri yanlış bilgiler yüzünden büyük kaygılar yaşadığını da anlattı.

Bodrum Clinic International Tıp Merkezi hekimlerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ömer Orçun Koçak, son dönemlerde, özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hastalarda gördükleri bazı durumları Kent Haber’le paylaştı. Koçak, “Efsane mi bilim mi' diye sorulduğunda birçok insan bilimsel yönteme güveneceğini iddia etse de gerçekte acaba öyle mi yapıyoruz' Gündelik hayatta aldığımız kararlarda ne kadar bilimsel metodu kullanıyoruz' Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu günlerde internet üzerinden ulaştığımız bilgiler ne kadar güvenilir' Sağlıkla ilgili ve özellikle benim uzmanlık alanımla ilgili olan kısmı hakkında konuşmak isterim. Çünkü bana gelen hastaların neredeyse yarısından fazlası, kendi şikayetiyle ilgili önce bir internet araştırması yapıp geliyor. O gelen kitle bir kaygıyla geliyor. Bilgiye ulaşmak özgürleştirir. Bize felsefecilerin söylediği buydu ama şu anki modern toplumda insanlar bilgilendikçe özgürleşmek yerine biraz endüstrinin kölesi oluyorlar. Okuduğu şeyin doğru olduğuna inanıp da buraya çocuğum öldü diye gelen var. Ben kanserim bana yardım edin diye gelen var. Bu kadar yıl içinde bir kişi de ‘Ben durumumla ilgili internetten bilgi almaya çalıştım, bilgi de aldım. Bu aldığım bilgi de beni tatmin etti ama muayenenin yerini almayacağını bildiğim için de buraya geldim’ diyen bir kişi bile olmadı. Burada artan bir problem var” dedi.

Gebelikle ilgili internetten alınan bilgilerde iki tane sorun olduğuna işaret eden Dr. Ömer Orçun Koçak, “Bir tanesi acaba okuduğumuz şey doğru mu' İkincisi bulunduğumuz haftayı içeriyor mu' Çünkü 6’ıncı gebelik haftası için doğru olan bir bilgi 36’ıncı hafta için doğru değildir. Ya da tam tersi de geçerlidir. Dolayısıyla okuduğunuz şey doğru olabilir ama size uygun olmayabilir. Türkiye’de bilginin kaynağına ulaşmaktan ziyade bir arkadaşımızdan alma şeklinde olduğu için genel olarak bilgi sahibi olmadan bir kanaat sahibi oluveriyoruz. Bu kanaatleri de çoğu zaman gerçekle örtüşmüyor. Bizim alanımızla ilgili ‘ağır kaldırma çocuğu düşürürsün’ gibi bilgiler ya da ‘gebelikte mide yanması bebeğin saçı uzadığı için olur’ gibi bilgiler çok fazla. Eğitim seviyesi ne kadar artmış olsa da kadın doğumla ilgili konular tabu olduğu için insanların bu konudaki bilgileri çok eski. Dolayısıyla etrafınızdan, arkadaşlarınızdan, büyüklerinizden alacağınız bilgiler çoğu zaman gerçeği yansıtmıyorlar. İnsanları suçlamak için söylemiyorum, bu yanlış bilgiler bir şeylerin sonucunda olmuş. Bilgisiz bırakıldıklarından dolayı olan bir şey” dedi.

Türk toplumunda düşük tehdidi, adet düzensizliği, çocuk olmama nedenleri gibi kadın doğumla ilgili pek çok konuda yanlış bilgilerin olduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ömer Orçun Koçak, “Düşük tehdidi ve düşüklerle alakalı toplumda çok yanlış bilgiler var. Çocuk olmama nedenleri, adet düzensizliği ile ilgili çok yanlış bilgiler var. Mesela adeti geciken bir arkadaşın ilk aklına gelen ‘Ben menopoz muyum'’ oluyor. 20 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa ilk aklına gelen bu oluyor. Çok eskiden, ultrason yokken, 6-7 aylık bebekler bazen anne karnında ölebiliyordu. Tanısı çok geciktiğinde yaşamayan bir canlı çürüdüğü için anneyi zehirleyebiliyordu. Ama artık böyle bir şey söz konusu değil. Artık günümüzde tanıyı koymak çok çabuk olabiliyor. Ben yiyeceğim ki bebeğim beslensin büyüsün miti Türkiye’de çok meşhurdur. Ondan dolayı gebeler Türkiye’de 20-30 kilo arası kilo alırlar. Bunun sonucunda da 3 kilo olacak bebek 3 buçuk, 3 buçuk kilo olacak bebek 4-4 buçuk olduğu için de sezeryan oranları giderek artar” dedi.

GÜVENLİ KAYNAĞA NASIL ULAŞIRIZ'

“İnternet ortamında nereden güvenilir bilgiye ulaşılacak'” sorusunu da yanıtlayan Koçak, “Özellikle kurumsal yapılardan ulaşılacak. Kendi branşımla alakalı konuşmak gerekirse Dünya Sağlık Örgütü’nün, Sağlık Bakanlığımızın, Türk Jinekoloji Derneğinin, riskli gebelikleri takip eden Türk Perinatoloji Derneğinin internet siteleri var. Buradan doğru bilgilere ulaşılabilir. Ama X bloğu, Y bloğu, girdiğiniz zaman kıyısından köşesinden bir sürü reklam çıkan kaynaklardan alınan bilgilere çok fazla riayet etmemekte fayda var. Doğru olup olmadığını bilemezsiniz. Çünkü çoğu bilgi bir yurtdışı kaynağından çevrilerek oraya yazılıyor. Çevirmenin bilgi seviyesinin ne olduğunu, doktor olup olmadığını bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.