Kapasite Artışına Karşı Çıktılar!

Bodrum Yarımadası'nın en önemli sorunlarından biri olan kanalizasyon ve arıtma ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yatırımları devam ederken, TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu öncülüğünde biraraya gelen bir grup vatandaş, Gümüşlük arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmalara tepki göstererek, projenin iptal edilmesini istedi. Grup, projeye Gümüşlük sahilinin kirleneceği ve yüksek işletme maliyetleri gerekçesiyle karşı çıktıklarını açıkladılar.

Kapasite Artışına Karşı Çıktılar!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Gümüşlük Arıtma Tesisi kapasite artırma projesinin iptal edilerek, tesisin aktarma istasyonu olarak kullanılmasını, Geriş mahallesi atıklarının ise Yalıkavak arıtma tesisine yönlendirilmesini sağlayacak revizyonun ivedilikle yapılmasını talep etti. 

TMMOB Bodrum İKK ve çeşitli STK üyeleri bugün Gümüşlük sahilinde biraraya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Gümüşlük’e yapılacak artıma tesisinin Gümüşlük sahilinin ölüm fermanı olduğu iddia edildi. İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Levent Kalyon tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum Yarımadası'nın iki antik yerleşiminden biri olan Myndos’a 10,000 m3/gün kapasiteli arıtma, günde 2,000 m3 kapasiteyi kaldıramayan sahiline 5 kat daha fazla atık su boşaltılması Gümüşlüğün bir zamanlar mavi bayraklı plajının idam fermanıdır.

İleri arıtma tesisinin 1 TL/m3 işletme maliyetine karşılık maliyeti 6 TL/m3 olan membran sisteminin kullanılacak olması bir çözüm olmadığı gibi, günlük 50.000 TL, aylık 1.500.000 TL gibi izahı mümkün olmayan bir ek mali yük getirmektedir.

AAT de meydana gelecek bir arıza durumunda, by pass hattı ile atıksular Gümüşlük plajına akacak olup rekreasyon alanından faydalanan ziyaretçiler ve yöre halkı sağlık riski ile karşı karşıya bırakılacaktır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 3000 yıllık Antik Myndos Kenti plajına arıtılmış da olsa atıksu deşarj etmek tarihe saygısızlık olup kamuyu zarara uğratacak yüksek işletme maliyetli bir projede ısrar etmek, etik kurallara, çevreci yaklaşıma uymayan ve yöre halkını dikkate almayan bir yatırımdır. Bu proje durdurulmalıdır.

TMMOB İKK olarak, Turgutreis İleri Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi ile ilgili çekincelerimizi, önerilerimizi MUSKİ Genel Müdürü dahil olmak üzere ilgili idarelere defalarca ilettik. Ancak tüm çabalarımız cevapsız kaldı. Bu arıtma ve kanalizasyon projesinin yaratacağı çevresel sorunlar dikkate alınmadan “Dünya Bankası finansmanı” perdesinin arkasına gizlenerek “ben yaptım oldu” anlayışı ile israrla sürdürülmeye devam etti, etmeye devam ediyor. İKK olarak bir kere daha belirtmek isteriz ki, bu arıtma ve kanalizasyon projesi bu havza için gereklidir ve biran önce tamamlanarak denize arıtılmamış atıksu desarjına ivedilikle son verilmelidir. Ancak yapılmakta olan kaş yapayım derken göz çıkartmaya benzer hale gelmiştir. 
 
Proje iki ayaktan oluşmaktadır. Birincisi Turgutreis’de yapılacak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ikincisi de bu tesise bağlanacak Kanalizasyon Şekebe Hattıdır. MUSKİ’nin internet sitesinde ayrıntıları bulunan bu projeye göre, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, Koyunbaba mahallelerini kapsayan sahil şeridi ile İslamhaneleri, Peksimet ve Dereköy mahallelerinin atıkları Turgutreis’teki arıtma tesisine bağlanacak, burada arıtıldıktan sonra da derin deşarj yöntemi ile denize deşarj edilecektir. Proje bu haliyle ihale edilmiştir. Bu projenin bu halinde Gümüşlük’teki, mevcut haliyle çevresel sorunlara neden olan, atık su arıtma tesisi, bir aktarma istasyonuna dönüştürülmüştür.

Ancak projede yakın zamanda bir değişikliğe gidilmiş ve Gümüşlük, Koyunbaba mahallelerine Geriş Mahallesi de eklenerek Gümüşlük arıtma tesisinin kapasitesinin 5 kat artırılmasına karar verilmiştir. Arkeolojik sit alanı olduğu için derin deşarj imkanı olmadığı için de çok pahalı bir arıtma yöntemi olan membran arıtma sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı 10 milyon Euroluk kapasite artırma protokolunü bir törenle açıklamıştır. Membran arıtmanın yatırım ve işletme maliyetinin çok yüksek olmasının açık bir kamu yararı ihlali olduğu bir yana, deşarj noktasının denizden sadece 900 metre olmasının arıtılmış olsa dahi deniz yaşamında yaratacağı tahribat dikkate alınmamıştır.

Sonuç olarak, TMMOB İKK olarak Gümüşlük Arıtma Tesisi kapasite artırma projesinin iptal edilerek, orijinal projedeki aktarma istasyonu olarak kullanılmasını, Geriş mahallesi atıklarının Yalıkavak’a yönlendirilmesini sağlayacak revizyonun ivedilikle yapılmasını talep ediyor, yargı yoluna gitmeden son bir defa bu talebimizi sizler ve sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.”