Karaada Tahsis Talebi Reddedildi!..

Bodrum Belediye Meclisinin Ağustos ayı meclis toplantısında en çok tartışılan maddesi Karaada’daki belediye mülkünün 10 yıl süreyle tahsisi/ kiralanması talebi idi. Talep, meclis üyelerinin tamamının oylarıyla reddedildi.

Karaada Tahsis Talebi Reddedildi!..

Toplantının 15’inci gündem maddesinde, Karaada'daki 55.359,05 m² yüzölçümündeki Belediye taşınmazının, bölgede Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahibi olan "BE Jeotermal Turizm Yatırımları Sağlık Denizcilik Eğlence Hizmetleri Anonim Şirketine" 10 yıl süreyle tahsisi/ kiralanması talebi görüşüldü. 

“POLEMİK KONUSU OLMASIN DİYE MECLİSE GETİRDİK”

Madde görüşüldüğü sırada söz alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumluların Karaada ile ilgili çekinceleri olduğunu ve bu çekinceleri gidermek için bu maddeyi meclise getirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Burada yetki tamamen meclistedir. Bir firma 2012 yılında 30 yıllığına Karaada’nın jeotermal arama ruhsatını almış. Bizle ilgisi yok, Enerji Bakanlığı’ndan almış. 2015 tarihinde yeni bir firmaya, şu anda bizden kiralama talebinde bulunan firmaya burayı devrediyor. 2012 yılında zaten burada sondaj yapılmıyor, çünkü oradaki bir mağaradan doğal bir çıkış var. Bu firma mağaradaki doğal çıkış olan jeotermal kaynağı kullanıyor ve bununla ilgili işletme izinlerini alıyor. Şu anda da bu işletme izinleri geçerli. Bunlar şimdi diyorlar ki; biz burada jeotermal kaynağı kullanıyoruz, işletme hakkına da sahibiz. Bu bölgede jeotermal kaynaklı bir turizm faaliyeti yapalım. Nasıl yapalım? Sizin orada metruk bir otel var. Biz burayı kiralayıp restore edelim. Birlikte burayı işletelim, belediye de bu işin içinde olsun’ dediler. Ben de bizim kiralama yetkimiz olmadığını söyledim, ‘bu ancak meclisimizin yetkisindedir ya da ihaleye çıkarız’ dedim. Jeotermal arama veya işletme ruhsatı alınan kamu ya da özel mülke sahip yerlerde tasarruf öncelikle arama ve işletme ruhsatı sahibinindir. Onun dışında bir ihale yapılamaz, kimseye verilemez ya da orası işletilemez. Bu da jeotermal yasasına bağlı. Yani bu şekilde; geldiler, söylediler, biz hayır dedik. Daha sonra ‘başkasına da kiralayamazsınız, siz de işletemezsiniz’ dediler. İnceledik; jeotermal yasasında ‘anlaşamadığımız takdirde ruhsat sahibi idareye müracaat ederek kamulaştırma ve irtifak hakkı talebinde bulunabilir. Talep incelenip değerlendirdikten sonra uygun bulunması halinde kamu yararı kararı alınır’ denilmektedir. Bunlar da işletme ruhsatına haiz oldukları için buradan faydalanacaklarını söylediler. Bize 10 yıl kiralama talebinde bulundular. Biz de böyle bir şeyi reddedip de daha sonra kamulaştırma riskiyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. O yüzden bunu meclise getirdik. Meclisimiz bunu otursun tartışsın ve karara bağlasın. Durum budur arkadaşlar. Çünkü bu işler hemen polemik konusu oluyor. Zaten polemik konusu olmasın diye meclise getirdik. Eğer bizim hasbelkader yaptığımız idari bir hata yüzünden ya da siyasi bir nüfuz kullanılarak bu kamulaştırma gerçekleşirse ruhsat süresince burası firma tarafından işletilir ve biz 30 yıl boyunca bir şey yapma imkanı bulamayız. Bizim Karaada’yı peşkeş çekme ve imar uygulaması yaptırmak gibi bir niyetimiz olamaz, olmayacaktır.”

Maddeyle ilgili söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Onur Şahbaz, Karaada’daki tesisi işleten firmanın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olmadığını söyledi. 

Firmanın talebi Bodrum Belediyesi Meclisince oybirliği ile reddedildi. 

“PARA KESMEKTEN BAŞKA BİR TEK ÇİVİ ÇAKMADILAR”

Toplantı sonunda bir konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Karaada’da, Adaboğazı’nda herkesin gözü olduğunu ifade ederek "Bunlar Bodrum’un emniyet sibopları, kurtuluş noktamız” dedi. Kiralama talebindeki maksadın Karaada’ya çökmek olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bizim artık bunlara dur dememiz lazım. Belediyemiz bünyesinde bu tarz ilanlar çıktığı zaman takip edecek birimleri kurmamız lazım. Bu insanlar Karaada’ya gelip belediyenin mülkiyeti altındaki mağaraya bir tane masa, bir tane sandalye koyup para kesmekten başka bir tek çivi çakılmadı. Zamanında belediyenin yaptığı ve daha sonra çöken beton platformu bile tamir ettirmediler. Bizler konsey olarak, STK’lar olarak sonuna kadar arkanızda dururuz ama uyanık olalım” dedi.