Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 12:49:56' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 12:49:56' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=445checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=12 and campaign_id=445update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658435

Kararı Geri Çekin Çağrısı!

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi, Bodrum Belediyesi Meclisi'nin karara bağladığı "Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri" ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Kararı Geri Çekin Çağrısı!

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi, Bodrum Belediyesi Meclisi'nin karara bağladığı ve 12 Aralık Perşembe Günü Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek olan "Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri" ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi adına Eş Sözcüler Umay Karabaş ve Güney Şirin tarafından yapılan açıklamada alınan kararın anayasal haklar, ekolojik yaşamın korunması ve ekonomik kriz açısından pek çok çelişki barındığı ve geri çekilmesi gerektiği ileri sürülerek şöyle denildi:

“Bodrum Belediyesi Aralık ayı olağan Meclis toplantısında, evsel katı atık tarife ücretleri ile ilgili karar, su faturalarına ek bir bedel eklenmesi yönünde oy çokluğu ile alınmıştır. Bu konu, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince gündemimizde olmakla beraber, alınan karar, anayasal haklar, ekolojik yaşamın korunması ve hepimizin içinde olduğu ekonomik kriz açılarından pek çok çelişki barındırmaktadır. 

Anayasamızın 56. Maddesi, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” der. Hepimizin eşit olarak bu hakka ulaşabilmesi için “çevre hizmetlerinin” kamusal hizmet olarak düzenlenmesi ve sunulması sosyal belediyeciliğin gereklerinden biridir. Belediyemizin de bu anlayışı benimsediğini düşünüyoruz. 

DOĞRU BİR PLANLAMA YAPMAK İÇİN ZAMANIMIZ VARDIR

Tarife yönetmeliğinin geçici 1. maddesinde, henüz yönetmeliğe uyum sağlayamamış olan idarelere 31.12.2020’ye kadar süre tanınmıştır. O halde, önümüzde bir yılımız varken, faturalara hemen ek bedel getirmek gibi esas soruna çözüm üretmeyen bir karar yerine, kentimizin ve doğasının iyiliği adına doğru bir planlama yapmak için zamanımız vardır.

Çevre kanununun ve yönetmeliğin esas aldığı “kirleten öder” anlayışı sorunludur. Aslolan kirletmemektir, atığı azaltmaktır, dönüştürmektir. “İklim İçin Kentler Deklarasyonunu” imzalayarak örnek olmuş belediyemize ve bizlere yakışan, atığımızı azaltmak için yol haritamızı belirlemektir. Bu yönde, bugüne kadar ortaya konmuş doğru adımların devamını getirecek politikalar ve eylemler üreterek, uzun vadeli, kalıcı, doğaya ve halkına dost çözümler üretilebilir. 

Hepimizin içinde olduğu ekonomik kriz, güçleşen yaşam şartları da göz önüne alınarak faturalarımıza gelecek yeni bir bedel, miktarı önemli olmaksızın, belimizi bükecektir.  

Biz MUÇEP olarak, atıkların yerinde ayrıştırılmasını, ilgili altyapı çalışmalarına kaynak aktarılmasını ve/veya yaratılmasını, bilimsel yaklaşımı, halktan ve doğadan yana olan çözümleri destekliyoruz. Bu bağlamda belediyemiz ile çalışmaya, üzerimize düşen işleri yapmaya varız ve buna talibiz. 

KARARI BİR AN ÖNCE GERİ ÇEKİN

Değerli Bodrum Belediye Meclis üyelerine çağrımızdır. Gelin bu kararı bir an önce geri çekin, sosyal belediyecilik ilkeleri ve ekoloji dostu bir yaklaşımla yeniden biçimlendirin. 

Aynı şekilde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin değerli üyelerini de, ilçelerin aldığı bu kararı, yukarıda saydığımız gerekçelerle reddetmeye çağırıyoruz.”