Küdür İçin Çalıştay Düzenleniyor

Yalıkavak Mahallesi’nde "Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirilecek. 

Küdür İçin Çalıştay Düzenleniyor
Çalıştay, Bodrum Yalıkavak Mehmet Bayzıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Yalıkavak Mahallesi’nde "Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirilecek. 

Küdür Platformu adı altında bir araya gelen STK'lar, Meslek Odaları ve Bodrum Kent Konseyi bileşenleri tarafından Bodrum Belediyesi işbirliği ile Bodrum Yalıkavak Mehmet Bayzıt Kültür Merkezi'nde 15-16 Haziran tarihlerinde “Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı" düzenleniyor. 

Son zamanlarda bölgeye yapılan iskele ile sık sık gündeme gelen Küdür Yarımadası ile ilgili çalıştayda Yarımada, “Bütüncül koruma ve ekoloji”, “Kuşlar”, “Bitki örtüsü ve likenler”, “Mera”, “Karasal memeliler”, “Kelebekler”, “Jeoloji”, “Sürüngenler”, “Akdeniz foku” gibi konularla ele alınacak. 

Çalıştayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yaşadığımız coğrafyanın biricik değerlerinden olan Küdür Yarımadası, mera, Arkeolojik SİT ve Doğal SİT koruma statülerinin değiştirilmesi durumuyla yüz yüzedir. Bu olası değişim, yapılaşma ve insan baskısını beraberinde getirmektedir. Bu baskı, Yarımada’nın meralık özelliğini, arkeolojik değerlerini ve tüm ekosistemini telafisi mümkün olmayan biçimde zarara uğratacaktır. Dolayısıyla ivedilikle ve hep beraber Küdür Yarımadası’nı korumak için yola çıkmalıyız.  

Bu bağlamda, Küdür Yarımadası’nın bütüncül koruma planını oluşturmak, oluşabilecek yeni tehditleri bertaraf etmek ve gerekli iyileştirme programlarını uygulayabilmek amacıyla, 15-16 Haziran tarihlerinde bir çalıştay düzenliyoruz. Çalıştayda, Küdür'ün tüm fauna ve florasına, arkeolojisini, sosyal antropolojisini ve etnolojisini, jeolojisini ve meralık statüsünü konuşup, çalışacağız. Bunu on iki bilim insanı ve Bodrumlularla yapacağız. Çalıştaya katılacak bilim insanları, aynı zamanda doğa, alan ve tür koruma konularında yıllardır emek veren çok değerli insanlardan oluşmakta. Dolayısıyla yereli, yerelde ve yerel insanlarla koruma konusunda hemfikiriz ve bu yönde uğraş vereceğiz. Bu çalıştay, Küdür'ü bütüncül olarak koruyabilmenin ilk adımı olacak. Çalıştaydan akan fikirler ve yapılacak arazi çalışmaları neticesinde, imzacısı olduğumuz uluslararası çevre ve ekoloji anlaşmalarıyla da korumakla yükümlü olduğumuz bu Yarımada’yı tüm değerleriyle gelecek nesillere bırakabilmek istiyoruz. 

Küdür Yarımadası’nın korunması kendimize, Bodrum'a, Anadolu'ya, tüm Akdeniz havzasına ve dünyamıza olan sorumluluğumuzdur. Bunu hep birlikte yapabiliriz.”