MECLİS 17 GÜNDEM MADDESİYLE TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 17 gündem maddesiyle 3 Mayıs...

MECLİS 17 GÜNDEM MADDESİYLE TOPLANIYOR
Bodrum Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 17 gündem maddesiyle 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak. Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıda ağırlıklı olarak İmar Plan tadilatlarının öne çıktığı dikkat çekerken, aralarında Bodrum Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının da olduğu şu gündem maddeleri görüşülecek:

1- İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana ilişkin hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşümüzün verilmesi konusunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

3- İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

4- İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

5- İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

6- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde, kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşümüzün verilmesi konusunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Ortakent-Yahşi 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi.

8- İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parselde (eski 482 ada 1 parsel) kayıtlı taşınmazda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

10- İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde, tapunun 329 ada 12 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 1 adet parka isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

11- İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, 7035 Sokak ve 7030 Sokağın kesiştiği, 622 ada 17 parsel, 621 ada 1 parsel, 621 ada 2 parsellerin arasında bulunan parka isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

12- Bİlçemiz Akçaalan Mahallesinde yer alan 53 Sokağın isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

13- İlçemiz Cevat Şakir Mahallesi, 1006 ada 1 parsel ile 1004 ada 2 parsel arasında kalan ve Leylak Sokak ile Manolya Sokağı birbirine bağlayan 10 metrelik imar yoluna isim verilmesi talebinin görüşülmesi.

14- Bodrum Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

15- 22.05.2016 tarih ve 27719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Belediyemiz Memur ve İşçi Norm Kadro Cetvellerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

16- Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi

17- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.