Meclis, Yılın İlk Toplantısını Yaptı...

Bodrum Belediyesi'nin 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Meclis, Yılın İlk Toplantısını Yaptı...

Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında yapılan toplantının başında 3 önerge verildi. CHP grubu tarafından “Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak geçici barınma talebiyle belediye tarafından barınmaları sağlanan kişilerle ilgili sürenin bir yıl daha uzatılması” önergesi meclisin görüşüne sunuldu. Belediye tarafından Okyanus Otel’de barındırılan yardıma muhtaç kişilerle ilgili bu madde oybirliği ile kabul edildi. 

İyi Parti grubu tarafından verilen önergede ise her sezon Antik Tiyatro’da verilen konserlerdeki müzik sistemlerinin tarihi yapıya zarar verdiği ve ana yol üzerinde trafik yoğunluğuna neden olduğu ifade edilerek, Bodrum Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol yapıp konserlerin Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde düzenlenmesi önerisinde bulunuldu. Bodrum çarşı esnafına da katkısı olacağı ifade edilen önerge kültür komisyonuna havale edildi. 

Önergelerin ardından gündem maddelerine geçildi. Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporlarının görüşüldüğü maddenin a) bendinde Ak Parti ve MHP grubu tarafından verilen “Kanuni Sultan Süleyman’ın Haziran 1522 tarihinde başlattığı Rodos seferinin sonucunda, Bodrum’un da Türk topraklarına katılmasında etkisi olan Kaptan-ı Derya Palak Mustafa Paşa isminin, Bodrum’un önemli bir yerine verilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.12.2020 tarih ve 2020/29 sayılı komisyon raporu görüşüldü. Bodrum’un ne zaman Türk yurdu olduğu ve Kaptan-ı Derya Palak Mustafa Paşa’nın rolünün meclis üyelerince yaklaşık yarım saat tartışıldığı madde, Palak Mustafa Paşa’nın Bodrum’un da Türk topraklarına katılmasında etkisi olup olmadığının bilinmediği gerekçesiyle komisyonun olumsuz raporu oybirliği ile kabul edildi. 

ARAS’TAN ÜSLUBA SERT TEPKİ!..

İlk gündem maddesinin b) bendinde görüşülen, Kızılağaç Mahallesinde bulunan 3523 Sokak ismi, "Zabıta Cengiz Enç Sokak" olarak değiştirildi. Kumbahçe Mahallesinde bulunan Akçabük Sokak veya Akçabük 2 Sokak isminin “Fikret Karataş Sokak” olarak değiştirilmesi teklifinin görüşüldüğü c) bendi de oy çokluğu ile kabul edildi. Bu esnada MHP’li meclis üyesi İsmail Karaşehirli’nin sarf ettiği “bir yere isim verilmesi için Mustafa Bey’in arkadaşı mı olması gerekiyor” şeklindeki ifadeye, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sert tepki göstererek şunları söyledi:

“İsmail Bey öyle bir durum yok. Bu da doğru bir ifade değil. Bir belediye meclisinde kullanılacak ifade değil. Lütfen ifadelerimize dikkat edelim. Burada gayet uzlaşmacı ve demokratik bir şekilde bir meclis yönetiyoruz. Bunu yapıyoruz diye de ifadelerimizi bozmayalım. Bu olacak bir şey değil. Lütfen sokak ağzı ile konuşmayalım. Bak bu çok önemli, biz burada Bodrum’u temsil ediyoruz. Jargonumuzu bozamayız. O yüzden herkes birbirine saygılı bir şekilde konuşmalarını devam ettirsin. Mustafa Bey’in arkadaşı olduğu için değil, Bodrum’un değerli bir gazetecisidir. Aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü de kutlamaya hazırlanıyoruz. Bence anlamlı bir isim verme olabilir. Zaten bunu da komisyon değerlendiriyor, sadece Mustafa Bey’in değerlendirmesi değil. Ret verebilirsin ama ‘senin arkadaşın mı?’ ifadesini doğru bulmadım” dedi.

Madde kapsamında görüşülen, 7701 Sokak isminin “Şekeroğlu Sokak” ismi, ve Bodrum’un önemli değerlerinden sandaletçi Ali Güven’in işyerinin bulunduğu sokağa, Ali Güven Sokak ismi verilmesi meclisce kabul edildi. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili 2’nci maddenin a-) bendinde Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’a devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, imar komisyonuna havale edildi. 

Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili 3’üncü gündem maddesinde, Belediye Meclisinin 2021 yılı tatil ayı Ağustos olarak belirlendi. B) bendinde de Belediye 2021 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyeler belirlenerek; İlknur Ülküm Seferoğlu, Yunus Arslanparçası ve Erkan Özşeker komisyon üyeliklerine seçildi. 

4’üncü gündem maddesinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan İş Makinesi Onarım Giderleri kaleminden 750.000,00-TL’nin alınarak, Fen İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan İş Makinesi Onarım Giderleri kalemine fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arası aktarma yapılması teklifi kabul edildi. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile ilgili 5’inci gündem maddesinin a)bendinde 2021 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretine oybirliği ile zam yapılmaması kararlaştırıldı. 

b) bendinde de Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2021 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyede 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesi kabul edildi. 

c) bendinde Belediyede 5620 sayılı Kanuna istinaden, geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ın 2021 yılı çalışma vizelerinin alınması konusu oybirliği ile kabul edildi. 

ç) bendinde de Belediyede boş bulunan; kadrolara 3 adet avukat, 3 şehir plancısı, 3 mühendis, 1 arkeolog, 1 tekniker, 1 mimar, 1 tabip, 2 veteriner çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin yenilenmesi hususu kabul edildi. 

d) bendinde Belediyede boş bulunan; tam zamanlı sözleşmeli 1 teknisyen, 2 tekniker, 2 mühendis, 1 veteriner ve 2 adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi kabul edildi. 
 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile ilgili 6’ncı maddenin a) bendinde Koronavirüs (Covid-19) salgınının İlçede neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, Belediyenin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelgesine istinaden değerlendirilmesi hususu kabul edildi. Bu maddede Belediye mülklerinde faaliyet gösteren ve pandemi döneminde genelgeyle kapalı tutulan işletmelere kapalı oldukları dönemde kiralama ve ecrimisil işgal gibi ücretlerin tahsil edilmemesi, faaliyetli durdurulan veya faaliyette bulunamayan yan işletmelere kapalı oldukları dönemin kira sözleşmesine ilave edilmesi gibi  kolaylıklar sağlandı. 

Mecliste, mülga Ortakent-Yahşi Belediye Meclisinin 06.06.2006 tarih ve 2006/13 sayılı kararı ile TÜRSAB’a 19 yıllığına kiraya verilen binanın kira ilişkisinin sonlandırılarak, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:85 adresinde yer alan binanın TÜRSAB’a 10 yıl süreyle ortak hizmet protokolüyle kiralanması da oybirliği ile kabul edildi.