Mecliste 11 Gündem Maddesi Görüşüldü

Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında 11 gündem maddesi görüşüldü.

Mecliste 11 Gündem Maddesi Görüşüldü

Konacık mahallesindeki Herodot Kültür Merkezi’nde yapılan toplantının başında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sezon öncesi üst yapı ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Geçen ay Bodrum’da vefat edenleri de anan Başkan Aras, dün tarlasında çalıştığı sırada talihsiz bir kaza sonucu vefat eden belediye personeli Nebi Kuş’u da anarak Allah’tan rahmet diledi. 

Gündem öncesi söz alan İYİ Partili meclis üyesi Mehmet Onur Şahbaz, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri’nin çalışmalarından söz ederek “Tüm belediye personelleri çok yoğun bir çalışma içerisinde hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kayıplarımızdan da bahsetmişken belediyenin bir birimi ile ilgili teşekkürümüzü de dile getirmek isteriz. Vatandaşlarımızın en acılı günlerinden yanlarında olan, müdür Mehmet Bey başta olmak üzere tüm cenaze hizmetleri personeline teşekkür ederiz. Vatandaşların zor anlarında onlara destek oluyorlar, defin işlemlerini tamamlıyorlar. Bu konuda belediyemiz çok takdirle karşılanmakta. Biz de kendilerine çok teşekkür etmek istedik.” dedi. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Ben kayıplarımızın yakınlarını arıyorum. Sorduğum anda bana diyorlar ki ‘başkanım çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar işlerini çok iyi yapıyorlar. Bizi bu zor zamanımızda çok rahatlattılar. Hiçbir eksiğimiz yok’ diye teşekkür ediyorlar. Biz de sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmiş olalım.” diye konuştu. 

Toplantının ilk gündem maddesinde “Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı” teklifi oybirliği ile kabul edildi. Plan onaylanana kadar bu mahallelerde imar durum belgesi ve yeni ruhsat verilemeyeceği bildirildi. 

İkinci maddede “Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlardaki uygulamalar ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan 05.01.2022 tarih ve 24 sayılı kararın yeniden değerlendirilmesi” teklifine ilişkin, 28/04/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Bu maddede konuşan Başkan Aras, Gümüşlük mahallesinde Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yoğun yapılaşmanın önüne geçmek için bu kararı aldıklarını söyledi. 

3’üncü maddede Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifi görüşüldü. Komisyonda oyçokluğu ile teklifin kabul edildiği ifade edilirken Başkan Aras mevzuat değişikliği sebebiyle bu maddenin reddedilmesi gerektiğini dile getirdi. Madde, oybirliği ile reddedildi. 

4’üncü maddede Kumbahçe Mahallesinde Erol Ağan ve Hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda “Park Alanı" olarak terk edilen alanın, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" olarak kullanım amacının değiştirilmesi sonucu mülkiyet hakkının ihlali durumu oluştuğu gerekçesiyle, Kumbahçe Mahallesi 667 Ada 6 Parselin Ağanlar Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ.' ye bedelsiz olarak iade edilmesi” de oybirliği ile kabul edildi. 

5’inci maddede  Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrardan değerlendirilmesine ilişkin komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. 

6’ncı maddede Ortakent Yahşi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Yapı Başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifi, komisyona havale edildi. 

7’nci Mazı Mahallesi, 355 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, 1.997,51 m² yüzölçümlü taşınmazın 396,78 m² lik kısmında; İlçemizin kadın eğitimi, sağlıklı ailelerle yöremizi koruma, üretim ve kadın emeğini değerlendirme ve kamu yararı gözetmek amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesine istinaden Bodrum Belediyesi ile Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi arasında 5 yıl süreli ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve buna ilişkin protokol yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

8’nci gündem maddesinde Bodrum Belediyesi Personel AŞ. Yönetim Kurulunda ve Personel AŞ. ile ilgili yapılacak ihalelerde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye personellerinden Derya Şahin Şen'e 6 ay süreli yetki verilmesi teklifi, oybirliği ile kabul edildi. 

9’uncu gündem maddesinde "Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi" nin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. 

10’uncu maddede Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacı ile 52.570.000,00-TL tutarında kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi teklifi İYİ Partili meclis üyelerinin ret oylarına karşın diğer meclis üyelerinin evet oylarıyla kabul edildi. 

11’nci maddede Bodrum Belediyesi 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü.