MECLİSTE ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Bodrum Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme alınan 18 madde...

MECLİSTE ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI
Bodrum Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme alınan 18 madde görüşüldü. 9 CHP'li 6 DP'li meclis üyesinin yer aldığı Bodrum Belediye Meclisi'nde kararlar oy birliği ile alındı. Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda önümüzdeki 3 yıl için CHP'li meclis üyelerinin önerisiyle Bodrum'da imar önceliklerini belirlemek amacıyla "imar çalışma programı hazırlanması" görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ek madde olarak, Bodrum Belediyesi'nin Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.'deki hisselerini temsilen yetkili birinin atanması görüşüldü. Oy çokluğuyla CHP'li Taner Uslu'nun atanmasına karar verildi. Oylamada DP'den 6 meclis üyesi ile Başkan Kocadon red oyu verdi ancak karar oy çokluğuyla meclisten geçti. Öncelikle belediyenin 2008 yılı kesin hesabının görüşülerek oylandığı ve kabul gördüğü toplantıda şu maddeler görüşüldü:
2. maddede; "Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizmi Koruma ve Geliştirme Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'ne 3 asil, 3 yedek üyenin seçilmesi" konusu görüşüldü. Oylama sonucu 2 asil, 2 yedek CHP'den 1 asil, 1 yedek üye DP'den seçildi.
3. maddede; Bodrum Belediyesi'nin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'ne 1 asil CHP'den, 1 yedek DP'den seçildi.
4. maddede, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne Belediyeyi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek DP'den, 1 asil, 1 yedek CHP'den seçildi.
5. maddede; Ege Belediyeler Birliği'nde belediyeyi temsil etmek üzere, 1 asil üye CHP'den, 1 yedek üye DP'den seçildi.
6. maddede; Muğla Belediyeler Birliği'nde belediyeyi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek CHP'den, 1 asil, 1 yedek DP'den seçildi.
7. maddede; Yarımada Belediyeler Birliği'ne belediyeyi temsilen 1 asil, 1 yedek üye CHP'den, 1 asil, 1 yedek üye DP'den seçildi.
8. maddede; Türkiye Belediyeler Birliği'ne belediyeyi temsilen 1 asil, 1 yedek üye CHP'den, 1 asil 1 yedek üye DP'den eçildi.
9. maddede; Medpact-Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri Belediyeleri yerel Ekonomik Gelişim Projesi kapsamında CHP'li meclis üyesi Ali Galip Güven görevlendirildi.
10. maddede; belediyeye ait Nurol Kültür Merkezi salon kullanım ücretleri ile ilgili 2009 yılı tarifesi görüşüldü.
11. maddede; Zabıta Müdürlüğü'nce verilen ticari plaka tahsis belgeleri ile ilgili 2009 yılı tarifesi görüşüldü. Oylama sonucunda zam uygulamasına gidildi. Minibüslerden devir işlemlerinde 2 bin TL alınan tutar 2 bin 500 TL, taksilerden 1000 TL alınan tutar 1250 TL olarak ücretlendirildi.
12. maddede; belediye mücavir alan sınırları içerisindeki 2009 yılı yer işgal kullanım alanlarının ve metrekare birim fiyatlarının belirlenmesi görüşüldü. Eski meclis kararının küçük düzeltmelerle uygulanmasına karar verildi...
13. maddede kapalı otopark üstü, Gümbet ve Kumbahçe mahalle pazarlarındaki 2009 yılı ecrimisil bedellerinin belirlenmesi görüşüldü ve işgaliye ücretlerinin aynı kalmasına karar verildi.
14. maddede; Bodrum'daki bankaların kurmuş oldukları ATM makinelerinden alınacak olan 2009 yılı işgal ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. Bodrum'un bankamatikler kenti olmaması için çaba gösterdiklerini ifade eden meclis üyeleri, bankamatiklerden işgaliye ücreti alınmasına karar verdi. Buna göre yıllık 4 bin TL alınacağı kaydedildi.
15. maddede; "Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Geleneksel Yat Yapım, Bakım ve Çekek alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne ilişkin alınan Belediye Meclisi’nin 06.03.2009 tarih ve 2009/23 sayılı Kararı’na yapılan itiraz görüşüldü ve reddine karar verildi.
16. maddede; Torba Mahalle Muhtarlığı'nın talebi üzerine, Torba İmar Planı'nda Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı görüşüldü. Torba'ya sağlık ocağı veya sağlık evi yapılabilmesi için park alanı olarak geçen alan "sağlık tesis alanı" ilan edildi.
17. maddede, Gümbet, Eskiçeşme Mahallesi, Türbealtı Mevkii, 2/1 pafta, 4 ada, 46 parselde "Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı" teklifi görüşüldü. Planda oy çokluğuyla "özel çocuk cerrahisi ve kaza cerrahisi hastanesi" kurulmasına karar verildi.
18. maddede ise; Kumbahçe Mahallesi, İskele Caddesi sağda 10/A sayılı yerden 18 sayılı yer, solda 9 sayılı yerden 17 sayılı yer dahil olmak üzere içkili yerler bölgesine alınmasına karar verildi. Ancak gemi yanaşma iskelesinin civarında yer alan bu işletmelerin gürültü kirliği konusunda sorun yaratmamaları amacıyla gerekli önlemlerin de alınacağı bildirildi.