Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:36:13' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:36:13' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=357checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=357update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656475

MENTAL ARİTMETİKLE HESAP MAKİNASI ÇÖPE!

4-11 yaş arası çocuklar için Menar tarafından tasarlanmış bir zekâ geliştirme programı...

MENTAL ARİTMETİKLE HESAP MAKİNASI ÇÖPE!
4-11 yaş arası çocuklar için Menar tarafından tasarlanmış bir zekâ geliştirme programı olan “Mental Aritmetik Eğitimi” okulu Bodrum’da faaliyete başladı.

Cafer Paşa Caddesi üzerinde açılan merkezde, yalnızca insan zihin gücü ile yapılan aritmetik işlem yöntemi olan “Mental Aritmetik Eğitimi” sayısal işlemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlıyor. Bir süre sonra abaküsün kaldırılmasıyla öğrenciler işlemleri çok hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğreniyor. Bu eğitim sisteminin, olağan üstü bir matematik becerisinin yanı sıra zekâ ve bellek gelişimi, dikkat, özgüvenin güçlenmesi gibi unsurları da artırma özelliğine sahip olduğu ifade ediliyor.

Emekli Okul Müdürü Süheyla Kiraz tarafından Bodrum’da açılan merkez şimdiden 100 öğrenciye eğitim veriyor. Merkezin müdürü Süheyla Kiraz böyle bir yapıyı Bodrum’a kazandırmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi:

“Eğitimci kimliğimle, eğitim alanında bir iş yapmak benim için en doğru yol olacaktı. Bu arayış içerisinde kız kardeşimin çocuklarının böyle bir eğitim aldığını ve bu eğitimin 2 yıldır Türkiye’de uygulandığını öğrendim. İnternet üzerinden aldığım bilgiler doğrultusunda yerinde bir araştırma yaptım ve programın müthiş bir uygulama olduğunu gördüm. Çocuklara verilmesi gereken bir eğitim olduğunu ve bunun uzak doğuda yıllardır verilen bir eğitim olduğunu öğrendim. Bu eğitim abaküs dediğimiz boncuklardan oluşuyor, sağ ve sol parmaklarımızla bu boncukları hareket ettirerek işlemlerimizi yapıyoruz. Bu parmaklar beynimize sinirlerin en hızlı gittiği uçlar, bu parmakları kullanarak beynimizdeki sağ ve sol lop’u harekete geçiriyoruz. Sol lop mantıksal zekâyı, sağ lop duygusal yani artistik zekâyı harekete geçiriyor. Biz ezberci eğitim sistemimizin kazandırdığı sol lop’un yanı sıra sağ lop’u da harekete geçirmesini sağlayarak çocuktaki konsantrasyonu ve zihin gelişimini arttırıyoruz. Biz aritmetik öğretmiyoruz, biz görsel ve işitsel zekâyı harekete geçirmesine yardımcı oluyoruz ”dedi.