SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-02-01" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-02-01 14:51:02' and `ac`.`end_time` >= '2023-02-01 14:51:02' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=507checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-02-01" and view_hour=14 and campaign_id=507update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1661038

METREKAREYE GÖRE ATIK KATILIM PAYI GELİYOR

Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.12.2012 tarihinde almış olduğu kararına istinaden,...

METREKAREYE GÖRE ATIK KATILIM PAYI GELİYOR
Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.12.2012 tarihinde almış olduğu kararına istinaden, 01.01.2013 tarihinden itibaren Bodrum Belediyesi Mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan tüm işyeri, kurum ve konutlardan su faturaları üzerinden aylık olarak Evsel Katı Atık Ücreti alınacak.

“Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27.10.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmelikte; Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirmesini sağlamak için yapılan ve yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların atıkları üretenler, kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağını belirtiliyor.

Bodrum Belediye Meclisinin Aralık ayında aldığı karara göre; Lokanta, Kafe-Bar, İçkili ve İçkisiz Restoranlar, Unlu Mamuller Üretim ve Satış Yerleri, Fırın-Pizza Salonu, Kantin, Aperatif Salonu, Balık Restoranları, Birahaneler, Çiğ Köfteci, Kokoreççi, Pideci, Çöp-Şişçi, Tost-Hamburger-Döner gibi ürünler üreten ve satan büfeler, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kullanım alanlarına göre yılbaşından itibaren aşağıdaki katılım paylarını ödeyecekler;

Kullanım Alanı (m2) Katılım Payı (TL/ay) Hesaplama (TL/yıl)
0 - 50 50 İşletme sayısı * 50 TL/ay * 12 (ay/yıl)
51 - 100 100 İşletme sayısı * 100 TL/ay * 12 (ay/yıl)
101 - 150 150 İşletme sayısı * 150 TL/ay * 12 (ay/yıl)
151 - 200 200 İşletme sayısı * 200 TL/ay * 12 (ay/yıl)
201 - 250 250 İşletme sayısı * 250 TL/ay * 12 (ay/yıl)
251 - 500 300 İşletme sayısı * 300 TL/ay * 12 (ay/yıl)
500’den büyük 350 İşletme sayısı * 350 TL/ay * 12 (ay/yıl)