MEZBAHANE KAPANMAKTAN KILPAYI KURTULDU!

Yaklaşık bir haftadır kesim yapılması durdurulan Bodrum Belediyesi Mezbahanesi,...

MEZBAHANE KAPANMAKTAN KILPAYI KURTULDU!
Yaklaşık bir haftadır kesim yapılması durdurulan Bodrum Belediyesi Mezbahanesi, Resmi Gazetede yayımlanan geçici bir yönetmelik ile yeniden faaliyetlerine başladı.

Neredeyse 20 yıldır Bodrum'un et ihtiyacını karşılayan Bodrum Mezbahanesinin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yeniden modernize edilmesi için tebligat yapıldı. Türkiye'de ki bütün mezbahaneleri kapsayan bu modernizasyon sürecinde Bodrum'da olduğu gibi bir çok yerde standartlara uymayan tesislerde kesimler durduruldu.

Çıkarılan projeler ve hesaplamalara göre 3 ila 5 milyon TL.arasında maliyeti bulunan mezbahanenin modernizasyonu için 07 Ocak 2014 günlü Resmi Gazetede yayımlanan gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmeliğin geçici birinci maddesi ile bir yıl daha ek süre verildi.

Bahse konu düzenleme yapılıncaya kadar Muğla bölgesinde sadece Merkez ve Fethiye ilçesinde bulunan mezbahanelerin açık kaldığı, diğer ilçelerde bulunan mezbahaneler ise gerekli şartları taşımadıkları için kesimlerin durdurulduğu öğrenildi. Geçtiğimiz gün Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bodrum İlçe Müdürlüğünden alınan gerekli izinler sonrasında Bodrum Beldiyesi Mezbahanesi yeniden faaliyetlerine başladı.

Konu hakkında soru sorduğumuz Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gerekli izinlerin alındığını belirterek şunları söyledi;

"Gerekli izinleri aldım kesim şuanda devam ediyor. Mezbahaneler büyükşehire geçiyor artık onun için bizde süre istedik verdiler" şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili olarak 07 Ocak tarihli Resmi Gazetede yer alan madde ise şu şekilde ;

Geçici Madde- 1 : 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2013 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmeleri ile modernizasyon planı verdiği halde modernizasyon planındaki aşamalara uymadığı için faaliyeti durdurulan gıda işletmelerine, 15/2/2014 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde, yatırımlarını tamamlamaları için 31/12/2014 tarihine kadar ilave süre verilebilir.