MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

“53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi” 21-25 Ekim 2009 tarihleri arasında...

MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ
“53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi” 21-25 Ekim 2009 tarihleri arasında Marmaris’de yapılacak. Muğla Valiliğinden verilen bilgiye göre, bu yıl 53. gerçekleştirilecek olan “Türkiye Milli Pediatri Kongresi” 21-25 Ekim 2009 tarihleri arasında Marmaris-Grand Yazıcı Otelde, ülke genelindeki konularının uzmanı olan bilim adamlarının katılımıyla yapılacak. Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Porf. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL ve Genel Sekreter Prof. Dr. Enver HASANOĞLU imzasıyla Muğla Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK’a gönderilen kongre programında, kongrede de alınacak olan konu başlıklarına yer verildi. Buna göre, kongrede; Çocuk Hakları, Yeni Aşılar, Özel Durumlarda Aşılama, İnfertilite Tedavisi Sonucu Doğan Bebekler, Yenidoğan Servislerinde Enfeksiyon Kontrolü, Tamamlayıcı Beslenme, Kronik İshal, Gastroözofagial Reflü, İdrar Yolu Enfeksiyonları, Çocuklarda Nefrolitiyazis, Romatolojik Yenilikler, Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, HIV Enfeksiyonları, Tüberküloz Artıyor mu', Astımlı Olguların İzlemi, Epilepsi, Dikkat Eksikliği, Konuşma Sorunları, Çocuklarda Diyabet, Endokrin Bozucular, Zehirlenmeler, Ne zaman Çinko', Doğal İmmunite, Kene ve Kene ile Bulaşan Hastalıklardan Korunma, Sistemik Hastalıklarda Hematolojik Bulgular, Anemili Çocuk, Kalp Yetmezliği Tedavisinde Yenilikler, Çocuk İstismarının Uzun Dönem Etkileri, Kanserden Korunma, Çocuklarda Ortopedik Sorunlar, İlaç Bağımlılığı ve Yoğun Bakım Kursu gibi konular katılımcılara örnekleriyle anlatılacak.