Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:30:32' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:30:32' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=329checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=329update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656474

MİMARLAR BİRARAYA GELDİ

Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde Mimarlar Odası Bodrum Şubesi Manastır...

MİMARLAR BİRARAYA GELDİ
Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde Mimarlar Odası Bodrum Şubesi Manastır Otel'de bir kokteyl düzenledi. Kokteyle Mimarlar Odası Bodrum Şubesi'ne kayıtlı mimar ve mühendisler katıldı. Kokteylde bir açıklama yapan Mimarlar Odası Bodrum Şubesi Başkanı Bülent Bardak, Uluslararası Mimarlar Birliği'nin mimarları, ekolojik planlama - tasarım - yapım anlayışını, yapı ve kentlerin sağlıklaştırılması için araç olarak kullanmaya yönlendirdiğini ifade ederek, "Bu yolla karbondioksit emisyonunun indirilmesi için duyarlılığı arttırmaya (sıfır emisyonlu mimarlığa) çağırıyor" dedi. Mimarlar Odası Bodrum Şubesi kurulması sırasında yer alan birkaç mimardan birisi olan mimar Orhan Gülden bir konuşma yaparak, eski anılarından bahsederek odanın kuruluşundan bugüne kadar olan yaşantısını kokteyle katılan mimar ve mühendislere espirili bir dille anlattı. Konuşmaların ardından Mimarlar Odası Bodrum Şubesi olarak Bodrum'da yaşayan 30 ve 31 yılını doldurmuş mimarlara başkan ve yönetim kurulu üyelerince birer plaket verildi.