MUÇEP'den İptal Çağrısı...

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi adına yapılan basın açıklamasında, Gümüşlük’te 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı’ndaki arazi içerisinde bulunan kazı evi ve inşaat faaliyetlerine Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun verdiği yıkım kararının uygulanması istendi. Platform üyeleri, verilen yıkım kararının önündeki hukuki bir engel olan, imar barışından faydalanılarak alınmış yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini istiyor.

MUÇEP'den İptal Çağrısı...

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi adına açıklama yapan Gümüşlük Formu üyelerinden Bige Karan, geçtiğimiz aylarda haberlere de konu olan arkeolojik koruma altındaki alanlarda yapılan düzenlemelerle ilgili şunları söyledi;

"Gümüşlük'te yaşayanlar tarafından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 adet şikayet dilekçesi verildi. Muğla Valiliği'ne de bahse konu alanın 1. Derece sit alanı olması sebebi ile, Sit Alanı ve Kıyı Koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak gerekli tapu düzenlemesinin yapılması için müracaat edildi. 

Bodrum Belediyesi ise çeşitli yasal müdahelelerde bulundu. En son da Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun verdiği yıkım kararına istinaden, 14-15/ Ekim tarihlerinde Belediye ekipleri yıkımı gerçekleştireceklerdi. Ancak, inşaat yapan  firmanın Yapı Kayıt Belgesinin geçerliliği için Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gönderildiği ve bu nedenle de yıkımın durduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ve şimdi Ç.Ş.B. İl Genel Müdürlüğü’ne sesleniyoruz: ‘Yapı Kayıt Belgelerinin ücreti karşılığında isteyen her vatandaşa verildiğini biliyoruz. Bu da inşaaat yapabileceğinin belgesi demek değildir. Sadece bir formalitedir. O nedenledir ki çevreyi korumakla yükümlü bir müdürlüğün bu inşaata izin vermeyeceğine inanıyoruz. Sayın yetkililer, burası 1. Dereceden Arkeolojik Sit Alanıdır. Bu anlamda Anıtlar Kurulu da yıkım kararını vermiştir. Sizlerin de bu karar doğrultusunda hareket edeceğinizden eminiz. Ancak, bazen sehven kararlar alınıp, geri dönülmez yollara girildiğine de şahit olduğumuzdan, müdürlüğünüze hatırlatmada bulunmak istedik. Saygılarımızla”